Seneka 18, teksty znajomych

21969 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

... mówią, że piękno poz­na­je się przez Cier­pienie... nie wierzę w to... no bo dlacze­go człowiek "wbi­ja szpil­ki" in­nym, za­miast so­bie sa­memu?... ja­koś nie wierzę w al­truizm człowieka w tym temacie... 

myśl • wczoraj, 22:35

(o nim), 19.08.2013

Mój Przy­jacielu, nie mogłabym dzi­siaj o To­bie nie wspom­nieć. Nie mogłabym nie na­pisać, że bar­dzo za Tobą tęsknie. A smu­tek, który mnie ogar­nia nie da się opi­sać żad­ny­mi słowa­mi. Gdzie jes­teś? Gdzie [...] — czytaj całość

dziennik • wczoraj, 00:01

Mam ochotę... zam­knąć oczy i odlecieć.
Ale miotłę mi teściowa zabrała. 

anegdota • przedwczoraj, 14:31

I pus­tka od­bi­ja się od środka.

lus­trem bądź. 

myśl • 17 sierpnia 2017, 23:43

Od­na­lazłam mar­twy pun­kt i póki co, twar­do w nim stoję.


* wyszpe­rane z blo­ga eyesOF­soul 16/11/2010 16:52:39 

myśl • 17 sierpnia 2017, 23:01

Naj­większe ro­man­se to te, które nie zdążyły się wy­darzyć... Nie zdążyły zais­tnieć. Bo ktoś nie na­pisał. Bo nie odeb­rał te­lefo­nu. Bo wy­siadł na złym przys­tanku. Bo nie od­wrócił głowy w tym sa­mym momencie. 

myśl • 17 sierpnia 2017, 22:03

... dialog w po­jedynkę, na pew­no jest bar­dziej twórczy niż mo­nolog w dwójkę... nies­te­ty, również bar­dziej męczący...

in­sp. piórem 2
 

aforyzm • 17 sierpnia 2017, 16:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja