Seneka 18, teksty znajomych

24171 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

zazębienia

po­za sobą mam tyl­ko ramę
- płaszczyznę wklęsłą - 
do której nie da się już przylepić
żad­ne­go spojrzenia

a wciąż co ra­no
tym nieobec­nym wzorkiem
pow­tarzasz mi że kochasz

ale nie wiem już jak można kochać
tak bar­dzo tęsknie
jak ty

do ko­goś innego 

wiersz • dzisiaj, 21:25

jeśli jesteśmy tu, by żyć

"- [...] Pan uważa, że dusza is­tnieje, tak?
- Nies­te­ty. To ra­na, która wciąż krwa­wi i nig­dy się nie goi"
- E. E. Schmitt.

wpleć mi między palce
najlżej­sze z uderzeń twojego
serca
bym [...] — czytaj całość

wiersz • dzisiaj, 14:13

sekret tancerki

nie każda noc ka­pie od gwiazd
a światło na­wet w naj­piękniej­szych oczach
kiedyś zgaśnie
jak każda tajemnica

lecz nie bój się
na­wet najgęstszy mrok
wschód słońca nam przepowiada

więc nig­dy nie trać Go z oczu
pat­rząc w Światło
jak w je­den punkt
jak wi­rująca baletnica 

wiersz • dzisiaj, 10:16

Wszys­cy się ma­my, ja też się mam.

iro­nią żyć. 

myśl • dzisiaj, 08:47

astronomiczna wiosna

nie było mnie w twoich snach
za­led­wie kil­ka zim
a ty­le się pozmieniało

ubyło nam trochę gwiazd
a w niebie wiatr no­we ok­na otwiera
i cały świat można pomieścić
w jed­nej dziecięcej ręce

a jed­nak gdy gasną światła
cze­kam bo­so na ciebie
w naszym zmyślo­nym ogrodzie
tam gdzie daw­niej kwitły czereśnie 

wiersz • wczoraj, 09:17

Fo­tog­ra­fie jak zaklęcia, wy­wołują wspomnienia.

ma­gia odbitek. 

myśl • przedwczoraj, 12:02

niebieski atrament

są gwiaz­dy
które w oczach spadają
sreb­rzys­tym szla­kiem neonów
i chmu­ry pachnące deszczem
w ko­lorze tam­tych oczu

i cichsze od skrzy­deł gołębic
szep­ty wiat­ru w zasłonach

nie py­taj mnie więc o poezję
kiedy zbyt długo milczę

tyl­ko przyjdź
weź mnie za rękę
na włas­nej skórze poczuj

in­spi­rac­ja Adnachiel 

wiersz • 25 kwietnia 2017, 14:16

'Nig­dy nie re­zyg­nuj z te­go, co dla Ciebie ważne… nie re­zyg­nuj z te­go, co mówi ci ser­ce. Cza­sem jest le­piej gorzko się roz­cza­rować, niż żałować do końca życia. Żałować, że nig­dy się nie spróbowało.' 

myśl • 23 kwietnia 2017, 17:07

między wierszami mogę tylko o sobie zapominać

a ty 
znaj­dziesz mnie przecież
z naręczem błękitu
wyśnionym pod złamanym
skrzydłem
nocy

i dłońmi jak źródło
co płyną strugą pod zgasłą
gwiazdę two­jej łzy

ciszo 

wiersz • 22 kwietnia 2017, 12:23

eyesOFsoul