Seneka 18, teksty znajomych

22298 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Nig­dy nie zniżaj się do po­ziomu osób kry­tykujących. La­taj wy­soko, na ile skrzydła ci pozwolą 

myśl • wczoraj, 17:27

Noś siebie za­nim in­ni Cię ubiorą.

sza­fa pełna...
...mnie. 

myśl • wczoraj, 16:04

słona woda

na moim brze­gu cisza
tyl­ko dzień umie tak lek­ko odchodzić

słońce kładzie głowę na wodzie
jak dziec­ko na mat­ki kolanach

skrzydłami białych mew
za­myka sen­ne oczy

ry­bacy zwi­jają sieci

po­siedzę tu i poczekam
tej nocy
jak przed laty
do rana 

wiersz • wczoraj, 08:18

Przy­sięga jest cieniem honoru... 

myśl • wczoraj, 08:01

Życie to chwi­la, która w nas przemija. 

myśl • 17 czerwca 2018, 13:40

Siebie dzier­gam ze słów po­wiąza­nych z życiem.

bliz­ny zszywając. 

myśl • 17 czerwca 2018, 13:39

I wciąż po ka­wałkach się roznoszę. 

myśl • 16 czerwca 2018, 20:45

Choć słowem tęsknić,
gdy cisza
za­miera na ustach. 

myśl • 15 czerwca 2018, 19:57

Każdy ka­wałek nas, jest ważny. 

myśl • 11 czerwca 2018, 13:49

Jak tu byc grubą rybą, sko­ro życie da­je tyl­ko mi w kość... 

myśl • 10 czerwca 2018, 11:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka