Seneka 18, teksty znajomych

24272 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

*** [z kim dzisiaj umierasz?]

to się dzieje nag­le
pew­ne­go dnia wstajesz
i już wiesz że wszys­tko się zmieniło

że uśmiech który jeszcze wczo­raj należał
tyl­ko do ciebie
już na­wet nie jest twój

że oczy jej zielo­ne oczy
już nie pat­rzą na ciebie [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 12:29

- Wiesz czym pachną książki? – spy­tała Życie. – Za­pom­nieniem, które wkra­da się w nas. 

myśl dnia z wczoraj • 25 czerwca 2017, 22:48

Za­sadziłam się w so­bie, nie mogąc się wyrwać. 

myśl • 25 czerwca 2017, 13:15

coś na drogę

nie bój się
gdy się zgubisz
mapę wpi­saną masz w serce
może nie da­no ci skrzydeł
byś nie dał za­pom­nieć stopom

wiara jest sil­niej­sza od strachu
poz­wa­la la­tać najwyżej

jeśli zaufasz do końca
możesz iść dokąd oczy poniosą 

wiersz • 23 czerwca 2017, 08:50

- By­liśmy już przeżar­ci codzien­nością. To się z nas wy­lewało. Wiad­ra­mi wy­nosi­liśmy żale i roz­cza­rowa­nia. Miało być dob­rze, prze­cież... Miało być inaczej. Nas to miało nie dot­knąć. A przyszło nag­le jak śmierć, [...] — czytaj całość

myśl • 22 czerwca 2017, 20:58

o wrodzonych wadach serca i innych chorobach

jak wiele trze­ba przeżyć
żeby dało się powiedzieć
to nic*
w ciepłej krwi z przeg­ry­zionych warg
usłyszeć mod­litwę o wodę
z dru­giego końca świata

w mil­czącym śpiewie bożych
rąk
wzras­tać śmier­cią jak [...] — czytaj całość

wiersz • 22 czerwca 2017, 20:06

... był "Wiel­ki Brat" z Ros­ji, te­raz jest "Wiel­ki Oj­ciec" z Ame­ryki i "Oj­ciec Dy­rek­tor" z To­runia... mówią, że w Pol­sce do­konała się tran­sfor­macja, lecz nie wi­dać jej w "pol­skiej mentalności"... 

myśl • 22 czerwca 2017, 13:34

Cier­piąc na brak cza­su, pożyczam się od życia. 

myśl • 21 czerwca 2017, 23:39

Naj­częściej opo­wiada­ne his­to­rie to te o nas samych. 

myśl • 21 czerwca 2017, 11:42

Zos­ta­wiam uśmiech, niech ko­goś podniesie.

;) 

myśl dnia z 21 czerwca 2017 roku • 20 czerwca 2017, 12:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort