Seneka 18, teksty znajomych

22165 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

* * *

nik­czem­ny to dar
przy­bierać różną postać
w za­leżności od dnia

prze­mie­rzasz ulicami
do­paso­wując się do faktury

ka­meleon ludzkości

to nie schizofrenia

to strach przed sa­mym sobą

spójrz choć raz
bez pa­niki w lustro

niech nie pochłania
cię bezradność

dos­to­suj się
do włas­ne­go ja

a może

ty go wca­le
nie posiadasz? 

wiersz • wczoraj, 20:14

* * *

z całych sił
miotasz szczęściem
w nicość
i porażkę

do os­tatku sił
wal­czysz z nieufnością

wszechświat rzu­ca
kłody pod nogi

upadasz

lecz nie wiesz
czy kiedy­kol­wiek
jeszcze zdołasz
się podnieść

czas nie pomoże

prob­lem tkwi
tylko
w tobie 

wiersz • przedwczoraj, 20:43

Bar Anek:
Whis­ky mo­ja żono
Te­raz trze­ba wypić
To piwo 

myśl • 9 grudnia 2017, 10:31

... pos­ta­nowiłem być mniej pat­riotyczny, choć nie wiem jak się to uda... na początek re­zyg­nuję z pat­riotyczne­go przy­wiąza­nia do na­rodo­wego trunku... 

myśl • 8 grudnia 2017, 22:45

Niedostatek

Pozwól swoim sto­pom na odpoczynek,
czas się zmienia - wszys­cy mu­simy spacerować.
Bo kto po­wie­dział, że ma­raton służy ciału
kiedy ser­ce przes­ta­je pom­po­wać.

Będąc na dnie
mu­simy się odbić.
Opa­dając, nie ma in­nej drogi
- tyl­ko na szczyt. [...] — czytaj całość

wiersz • 8 grudnia 2017, 15:34

Można do siebie dojść i już nie wrócić. 

myśl • 7 grudnia 2017, 23:51

Dochodząc do głosu często się głuchnie... 

myśl • 7 grudnia 2017, 18:12

w klepsydrze

każde­go dnia w twoich oczach
umierają gwiazdy
choć wciąż jeszcze pa­miętam ten śmiech
jak śnieg pierwszy
per­listy niewinny

ze­gar od­mie­rza nam szczęście
swoim mo­siężnym sercem

a mnie jest żal
że już nigdy
nie uśmie­chniesz się jak po raz pierwszy

a kiedy słońce zajdzie
będzie nas zno­wu mniej
o niedo­kona­ne godziny 

wiersz • 7 grudnia 2017, 09:34

***

łzy ronisz
wtu­lone we wspomnienia,
ko­lej­ny tęskno­ty ślad
od­cisnął w duszy bliznę

smut­ki topisz,
za­nurzając się w rozpaczy,
na mar­ne spełzł cały trud
nieis­tniejące­go cierpienia.

ser­cem tęsknisz,
ciepłem słów szukając
uko­jenie krwa­wych ran,
czas stworzył wyraz. 

wiersz • 6 grudnia 2017, 23:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort