Seneka 18, teksty znajomych

24064 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

Praw­da to kwes­tia pos­trze­gania świata 

aforyzm • dzisiaj, 10:34

Są ser­ca z ka­mienia, które od­dychają za­danym bólem i są szlachet­ne ka­mienie, które płaczą...widząc obojętny tlum ludzi, który wy­rywa Ci serce... 

myśl • dzisiaj, 03:56

Stworze­ni na po­dobieństwo Pa­na, a nie po­dob­ni na­wet...do Je­go cienia. 

myśl • wczoraj, 23:20

Wiel­ki ból można za­mienić na małe cier­pienie, gdy się wie kiedy się wycofać... 

myśl • wczoraj, 21:19

przejrzystość

za­wie­sze­ni jak dwa ciała niebieskie
świecące światłem odbitym

ja kar­mię się twoim ciepłem
ty moim blas­kiem osłaniasz

bo tu nie chodzi o to
żeby świata za sobą nie widzieć

miłość jest tak przezroczysta
że sobą nic nie przysłania 

wiersz • wczoraj, 08:29

Chciałabym być kimś, zos­tałam ze sobą. 

myśl • 16 lutego 2017, 22:38

Obo­lałe sto­py to być może dro­gow­skaz, że jes­teś na właści­wej drodze. 

myśl • 16 lutego 2017, 07:42

Za co...

Za Tat­ry wy­sokie i krzyż na Giewoncie
za... tańce i śpiewy górali.
Za smre­ki co wznoszą ku chmu­rom korony
kwitnące kro­kusy na... Hali.


Za Śląsk. Wy­doby­cia i trud górników
za całe Zagłębie Węglowe.
Tra­dyc­je rodzin­ne a także wodzionke
za [...] — czytaj całość

wiersz • 15 lutego 2017, 23:31

Żeby nie opuścić rzeczy, pot­ra­fimy po­zos­tać z ludźmi, którzy nic dla nas nie znaczą... 

myśl dnia z 16 lutego 2017 roku • 15 lutego 2017, 11:48

Genesis

da­no nam w posiadanie
całe bo­gac­two ziemi
a wszys­tko cze­go dotkniemy
w proch i pył się obraca

chce­my zdo­bywać kosmos
ale na ziem­skich ścieżkach
jeszcze wciąż raczkujemy

a jed­nak coś każe nam wstawać
i iść z pod­niesionym czołem
bo królew­ski rodowód
za­pisa­no nam w gwiazdach 

wiersz • 15 lutego 2017, 07:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

giulietka