Seneka 18, teksty znajomych

22433 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

Echo chodzi za mną

Z cyk­lu perły z lamusa...

Po różnych stąpając schodach
mi­mo­wol­nie liczę kroki

do góry i na dół
nie chcę po­my­lić myśli

te wszys­tkie numery
dzwon­ki i klamki

muszę by schodząc
szyb­ko zna­leźć wyjście

od­chodzę w głąb siebie
już na nic nie liczę

wy­pełniam na przywitanie
swo­je wnętrze pustką

łat­wo tu trafić
gdy poz­nało się
wszys­tkie schody

te­raz mogę spokojnie
bez echa powracać... 

wiersz • wczoraj, 14:49

Za­wiesić glos na wie­sza­ku z niedomówień...w lus­trze łza­wej wo­dy dos­trzec to co tkwi na dnie...wymówić włas­ne ...i zos­ta­wić po so­bie pus­te zda­nie...by ktoś od­krył w nim treść...która urośnie do ran­gi prob­le­mu...wyol­brzy­miamy słowa [...] — czytaj całość

myśl • 17 stycznia 2019, 19:39

Człowiek, który nie myśli sa­modziel­nie sta­je się narzędziem tych, którzy myślą... 

myśl • 16 stycznia 2019, 16:18

Gdy nie ma się lus­tra, pi­je się do innych.

win­ni ludzie. 

myśl • 14 stycznia 2019, 19:27

Nie mam pa­mięci do imion. Może dla­tego, że niektórych później długo nie można zapomnieć. 

myśl • 14 stycznia 2019, 07:06

* * *

jak krop­le deszczu
skrap­lające się
w cza­sie smutku

jak na niebie gwiaz­dy
rozświet­lające drogę
przed na­mi pus­tki

jak pro­mienie słońca
cho­wając się za chmurami
zab­raknie w tym nas

jak na wietrze
wy­susza się łzy
ból nie mija 

wiersz • 11 stycznia 2019, 20:17

Nie mam pytań

z cyk­lu (perły z lamusa)

Jas­no­widzę daj­cie światło
i mo­je oczy ze środ­ka nocy
błękit­ne ozo­nem po burzy
rzu­cające urok poranka

Chcę wrócić do siebie
bez bluźnier­stwa na ustach
rzu­ca­ne­go w twarz niewiadomemu
które się za­da­je z pytaniem

Jes­tem ko­bietą
trudną w odbiorze
ka­wałkiem świata
i je­go po-ranną kawą 

wiersz • 11 stycznia 2019, 16:41

Rock z życia motyla

Z cyk­lu (perły z lamusa)

Po mo­jej stro­nie lus­tra wszys­tko wygląda jak­by inaczej
wszys­cy się mylą jak przestępcy w swoich zeznaniach
podążają nie swoją ścieżką do gra­ni­cy cudzej cier­pli­wości
by dojść do wniosków, ze nie is­tnieje­my [...] — czytaj całość

wiersz • 10 stycznia 2019, 15:07

w gry­masach twarzy zagubieni
na wy­sokości zdzi­wionych brwi
skręca nas od środka
aby na no­wo wyjść na prostą 

myśl • 9 stycznia 2019, 18:31

Jutro jest jak wirus grypy

z cyk­lu (perły z lamusa)

Wolę nie widzieć co będzie jutro
nie chcę znać da­ty ani godziny
czas po­wiesił się jak zegar
by grze­bać płyt­kie chwile

Pragnę hałasu o nic
echa z dna milczenia
i tęczy rozsypanej
krop­la­mi ro­sy na szczęście 

wiersz • 8 stycznia 2019, 19:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka