Seneka 18, teksty znajomych

24121 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Stra­ciłam formę, piekę się sama. 

myśl • 22 marca 2017, 17:28

Słowa są, jak pa­pier ścier­ny, pot­ra­fią zet­rzeć cały urok życia 

myśl • 22 marca 2017, 05:44

nie każda wiosna ma zielone oczy

przyszła
w oczach miała perły
i ko­rale z pączków róż
tyl­ko do niej nie pasował
na nad­gar­stku rze­myk z cierni

a choć dłonie miała w pąkach
i ra­miona soków pełne
nie ot­worzył bram ogrodu
sta­ry strażnik
zły i senny

położyła się na śniegu
roz­sy­pała sza­fir w trawie
przyszli ran­kiem szu­kać śladów

dla nich nie zak­witnie już 

wiersz • 21 marca 2017, 12:23

... każdy ka­tolik po­winien być chrześci­jani­nem, ale nie każdy chrześci­janin mu­si być katolikiem...

... "ku pa­mięci" kle­rykałom i po­lity­kom PiS... 

aforyzm • 20 marca 2017, 16:25

Można ze sobą prze­sadzić i już nie wyrosnąć.

ta­kie kwiatki. 

myśl • 19 marca 2017, 14:06

*** (to tylko zły dobór leków)

wios­na to dob­ry czas
na miłość
ale miłości nie ma

są tyl­ko cienie
do których chcesz
przy­lepić uśmiech
zgu­biony zeszłego roku

skar­pe­ty nie do pary
których nie wyrzucasz
w nadziei że jeszcze się odnajdą

i ja tak bar­dzo martwa
by nie móc być z tobą 

wiersz • 19 marca 2017, 09:13

sta(de)bilności

"gdzieś przed słowem [byłem]"


jest jeszcze ciche za­pew­nienie,
że będę.
że ten kurz na szafce,
to tyl­ko nieis­totny rozdział
tej książki.
że niedługo zacznie się ciąg dalszy.

że nie ma po­wodu do zmartwień.
nies­tałości nie są nam prze­cież pisane.* jak zwyk­le by truman 

wiersz • 17 marca 2017, 21:59

Ubieram uśmiech po do­mowe­mu, gdyż nie lu­bię gdy mnie coś krępuje... 

myśl • 17 marca 2017, 13:12

Za­pisa­nych w ser­cu nie da się wymazać. 

myśl dnia z 19 marca 2017 roku • 17 marca 2017, 10:15

motylek96