Seneka 18, teksty znajomych

22110 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

... wolę żyć "uśmie­chem hu­mani­taryz­mu", niż "cier­pieniem świętości"... to ta­kie ego­cen­tryczne dążyć do świętości...


in­sp: Eazy... 

myśl • dzisiaj, 15:59

... i tyl­ko "wiara w nieomyl­ność" us­krzyd­la każde­go Ika­ra i (PiS)klaka... 

anegdota • dzisiaj, 09:51

ściernisko

wiesz
zgu­biłam się wierszach
spadła na nas tak nag­le ta jesień
okręcił mnie wokół palca
zawrócił w głowie październik

na liściach wiatr pozawijał
złotych snów papiloty

a ja tu plączę się w słowach
jak pocho­wany w trawie
strażnik snów no­cy letniej
przy­jaciel mój
nieśmiertelnik 

wiersz • wczoraj, 08:26

* * *

Dźwięk roz­paczy tka
tęskno­ty rozdział
wpi­sany w nas
roz­pa­la się znów.

Ogień roz­przes­trze­nia się
gna­ny przez wspomnienia
spa­lając się w cierpienie
na ob­rzeżach obojętności.

Po­piół jak malowany
roz­wiewa szczęścia wiatr
skry­wany pod niebem
pełne­go szkla­nych gwiazd. 

wiersz • przedwczoraj, 20:19

rosa na szybie

nie płacz
cień to stróż słońca
a krzyż to ta­ki drogowskaz
że trze­ba się z drogą oswoić

słońce na kil­ka dni zaszło
lecz nim oczy z roz­paczy obetrzesz
które­goś po­ran­ka znów wstanie

kiedy zniknę ci z oczu
nie gaś w ok­nach błękitu

rozłąka wpi­sana jest w miłość
jak mgły nad łąka­mi w świtanie 

wiersz • przedwczoraj, 09:48

Spla­miłeś mi usta
cząstką goryczy,
śmierć spi­ja się sama. 

myśl • 17 października 2017, 18:39

Biję się tyl­ko w pierś, gdy nie mam sił bić się dłużej myślami... 

myśl • 17 października 2017, 08:51

... bo z prawdą jak z ko­bietą... in­na gdy się "wy­daje", in­na gdy się "wyda"... 

aforyzm • 16 października 2017, 07:39

Wzo­rem do naśla­dowa­nia jest je­go niepow­tarzal­ność,
bądź god­nym wzo­rem do naśla­dowa­nia sa­mego siebie... 

myśl • 14 października 2017, 11:27

Brak korze­ni wbi­ja w ziemię... 

myśl dnia z 15 października 2017 roku • 13 października 2017, 14:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka