Seneka 18, ulubione teksty

8442 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

List: Dwie różne skarpety.

Odtwórz

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „Oczy­wiście, że tak.”

Trochę spóźniony, lecz i tak w pew­nym sen­sie na czas i jed­nocześnie sześć dni przed czasem.

No patrz [...] — czytaj całość

list • dzisiaj, 15:25

Wspominajnik

To były piękne lata
cholera
człowiek myślał tyl­ko o tym
żeby się wykąpać w Bobrze
pójść na ka­mienną wyspę
i ule­pić coś z gliny
jakąś przyszłość radosną

Pa­miętam pus­tkę nad rzeką
ko­nary drzew za­gubione w wodzie
i te sta­re pnie
leżące na boku
pod­parte drżący­mi rękami
na żwi­rowym zboczu

Niekiedy by­wałem tam sam
jak dziec­ko bez oj­ca i matki
jak pier­wsze stworze­nie Boga
ska­zany na pejzaż łaski.


2012rok 

wiersz • wczoraj, 18:39

Bajka o Leninie i chłopcu z koniem.

Dro­gie dzieci! Otóż kiedy ogląda­cie ame­rykańskie se­riale w te­lewiz­ji, gdzie po­kazy­wani są sa­mi bo­gaci ludzie żyjący w prze­pychu, to czy nie jest wam smut­no? Wam, żyjącym w skrom­nych wa­run­kach we wspólnym pokoju [...] — czytaj całość

opowiadanie • przedwczoraj, 10:25

Pejzaż serca Kowalskiego Jana

Kawa
za ok­nem mgła
spo­koj­nie ob­gry­za paznokcie

Niekiedy w życiu Jana
zaczy­na się pustka
i w wiel­kim dzwonie
leży mar­twy płód
jak na rzeźniczej ladzie

W każdym z nas
jest sznur
który wyśliz­gu­je się z rąk
i no­gami sięga­my dna

Le­piej niech Jan
nie schodzi do studni
bo w taf­li wody
zo­baczy własną twarz
obojętną w smutku

Ka­wa i za ok­nem mgła
ze szczot zi­mowych drzew
po­der­wały się wrony
Cy­gan­ka próbo­wała sprze­dać mu dywan
ale on wo­li mieć czystą podłogę... 

wiersz • przedwczoraj, 10:14

Życie przy torowisku - zwykła historia

Mie­szkają obok torowiska
w sta­rym do­mu przysłupowym
kiedy prze­jeżdża pospieszny
to trzęsie się żyrandol
w pokoju

Oni tych pociągów
już nie słyszą
a i ksy­lami­tu zapach
ich nie drażni
przy płocie mają ze zwrot­ni­cy lampę
świecącą bla­dym światłem

Wy­kupi­li od ko­lei dom
przy ruchli­wej magistrali
obok jest ram­pa gdzie zrzu­cają węgiel
a złom ładują
nieco dalej... 

wiersz • 21 marca 2017, 09:34

amarant

aro­matyczny poranek
po­wol­ne opa­danie na jawie
pat­rząc na­dal snom w oczy

otocze­ni porcelaną
słod­ko mglistą tajemnicą
men­talnie skraplani

o świ­cie wyglądamy
jak ka­wa z mlekiem

sma­kując sobie
każde­go poranka 

wiersz • 20 marca 2017, 19:44

Bajka o chwili słabości Lenina

Dro­gie dzieci.! Z pew­nością nie zas­ta­nawiacie się, co to jest chwi­la słabości. Bo i po co się nad czymś ta­kim zas­ta­nawiać. Choć chwilą słabości może być sięgnięcie po za­kazaną słodycz, kiedy wasi [...] — czytaj całość

opowiadanie • 20 marca 2017, 15:54

Język wszystkich języków.

Były ta­kie cza­sy,
Że kółka na piasku
Były też zamki

Były mgły i dymy
Nad wodą i My

Autos­tra­da i winda
I niebo­siężne schody
By­li całko­wicie przemoczeni
I nie prze­makal­ni i niestrudzeni
I Miłość pier­wsza na ziemi
I księżyc, co Nas [...] — czytaj całość

wiersz • 18 marca 2017, 20:04

Długi wiersz o tęsknocie.

Szu­mi win­da pośród pięter
Dziś lis­to­nosz roz­no­si rentę 

wiersz • 15 marca 2017, 23:05

PS. - nig­dy nie re­zyg­nuj z - C. D. N... 

myśl • 15 marca 2017, 14:12

zapalka