Seneka 18, ulubione teksty

8412 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Bruno.

Widzę ty­le zna­nych twarzy, dob­rze, że tu zostajecie
Wszys­tkie mar­ne poeci­ny, liche wy­poci­ny chwalą
Żad­na am­ber w og­niu nie wy­powie się dziś z sensem
Siedzę, podzi­wiam klęskę, wyśmiewam małość

Będą pat­rzeć i pat­rzeć i nie oderwą [...] — czytaj całość

wiersz • 16 lutego 2017, 08:41

Kolejny Sen.

I od­wie­dzać was będę, choć daw­no mnie nie było
Bar­dzo długi sen, w którym marze­nia nie giną
Tam nie ważny jest wiek, nikt nie zna słowa litość
A pos­ta­ci w morzu łez? Śmiało może zabrać [...] — czytaj całość

wiersz • 15 lutego 2017, 09:19

Wiersz o Miło…

Na ciem­nej drodze
Co się bez końca wije
Lecz pro­wadzi do otchłani
Wiel­kie smut­ki, w ów krainie

To jest miasteczko
Nie skończo­nych wierszy
Wier­szy o Miłości
Niedo­pisa­ne utwory

W cza­sie zatrzymane
Wier­sz zaczęty, lecz zraniony
Tek­st Miłos­ny niedokończony
Niedo­bity led­wo żywy

Pub­licznie nieodkryty
Na [...] — czytaj całość

wiersz • 14 lutego 2017, 15:33

mgnienie

is­krą życia na ziemię opada
wo­la istnienia

po drodze spo­tyka anioła
otoczo­na pajęczyną troski
roz­pa­la wnętrze człowieka

tchnięty do życia
chłodem zmarznięte­go świata
łak­nie uczyć się czułości

ocierać z łez zziębnięte policzki
ot­wierać oczy na szept przeźroczysty

prag­nieniem na miarę stwórcy
do­tykając kamieni
po­woływać człowieka

za­pierać dech
na cudzym ramieniu
roz­ciągać nić nadziei

po­między trwaj a zagaśnij
sztan­da­rem powiewa
miłość człowiecza 

wiersz • 14 lutego 2017, 11:37

List: Szlaban na lesie, czyli od 30 września, po 30 maja.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Myśleć, czy­tać, pi­sać, ob­serwo­wać, mówić, słuchać, MIL­CZEĆ i ma­lować.
Być wewnętrznie wy­nurzo­nym i zewnętrznie za­nurzo­ny, być umyślnie
 [...] — czytaj całość

list • 13 lutego 2017, 16:51

Al­bo ro­zet­niesz pętle za­wiłych spraw, al­bo sta­jesz się niewol­ni­kiem nieus­tannych rozwiązań. 

aforyzm • 12 lutego 2017, 20:57

O Andrzeju

Nie zauważali je­go cierpienia
w popielniczce
pełnej po­kur­czo­nych niedopałków
w za­wiesi­nie ty­toniowe­go dymu
pow­le­kające­go świat
od­cięty bru­nat­ny­mi zasłonami

Nie brud
ma­lował mu paznokcie
na żółto
bru­nat­ny­mi słowami
to schizofrenia
od­ciskała piętno
łap­czy­wie pa­lony­mi skrętami

Pa­miętam jak ma­lował obrazy
kleił w dłoniach wiersze
chleb sma­rował prozą
sur­realis­tycznie pat­rzył z przejęciem

Kiedy odszedł
ludzie mówili
dobrze
bo męczył się
w swo­jej chorobie
zos­tał po nim pies
uśpiony
dla święte­go spokoju

i wygody. 

wiersz • 12 lutego 2017, 18:35

Poranna kawa

O świcie
w twarzy
cho­wają się ćmy
w pod­krążonych oczach
ożywa zmęczenie

Kawa
i chle­ba kromka
masłem łagodzi podniebienie

Zer­wa­na tapeta
a pod nią krajobraz
miasto
i auto­bus z rek­lamą tęczową
ludzie idący
z tor­ba­mi z bazaru
i na gałęzi ptak śpiewający

Od wczo­raj ga­ry w zlewozmywaku
i nieład w mieszkaniu
do poskromienia
ko­lej­ny zi­mowy dzień
jak pa­pier szary
w który chciałoby się go zapakować... 

wiersz • 11 lutego 2017, 17:42

List: Czasami wciskam literę „B”.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Dziś tak bar­dziej krótko. Lecz może następny będzie prędzej.

Odtwórz

„ Jest nadzieja, choć cały czas jeszcze drętwieją ręce.”- od­po­wiadasz mi w [...] — czytaj całość

list • 10 lutego 2017, 18:05

Obok peronu pierwszego

Sie­działa w lodówce
zziębnięta miłość
pos­ta­wiłem obok niej musztardę
płacze

Wczoraj
obok dwor­ca w Gdańsku
w KFC
ja­kiś człowiek
pop­ro­sił o pieniądze
i następny
było ich wielu

Obok mnie
położył się bezdomny
rozpłynął się smród
wys­ta­wał mu złom z torby

Je­den z gdańskich KFC
pęka od bezdomnych
którzy zaglądają [...] — czytaj całość

wiersz • 7 lutego 2017, 13:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

marka