Seneka 18, ulubione teksty

8277 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Taka chwila

A już się
zastanawiałem
stojąc w rzece
ra­niąc stopy
ozo­rami krzemieni

Niekiedy przychodzi
pier­wsza w nocy
i nie mogę spać
siada ze mną przy stole
pi­je kawę
i dru­ga przychodzi
pi­je kawę
żółte światło
za­miast miłości
tańczy
opa­da na twarz
si­ny od rozczarowania
gęsty od snu
pejzaż miasta
zla­ny deszczen
oddycha

Oj­cze nasz
mówi star­sza pani
i roz­pru­wa się nożem... 

wiersz • 15 października 2017, 22:01

Zdjęcie ro­bi się w mniej niż pół se­kun­dy.
Po wielu la­tach na­biera wy­razu fotografii.
Gdy fo­tog­ra­fia tra­ci ko­lory, zaczy­na być opo­wiada­niem nieśmiertelnym.


Odtwórz  

myśl • 15 października 2017, 21:17

To źle jak cały dzień chodzi za Wa­mi smaczne jedze­nie,aż w no­cy nie da­je wam spać.
Jeszcze gorzej jest wten­czas, gdy chodzi z Wa­mi i w Was jedze­nie i nie da­je wam spać w nocy.
A naj­gorzej jest już w ta­kowej sy­tuac­ji, kiedy nie śpi­cie bo ów jedze­nie całą noc z was wychodzi tędy i owędy.

Odtwórz  

myśl • 14 października 2017, 20:48

Każdy może tak skończyć...

Mądrość w oczach no­si Jurek
co z wódką się ożenił
w szko­le podstawowej
a te­raz z kochanką stoi
przy Biedronce
i wydłubu­je niedo­pałkom oczy

Urodził się za Gomułki
a wte­dy cu­kierków pudrowych
nie bra­kowało nikomu
na ladę rzu­cili kiełbasę zwyczajną
a w kios­ku był dos­ta­tek "sportów"

Czas skradł ra­dość z Jur­ko­wej twarzy
a je­go kochan­ce zab­rał świat marzeń
węgiel z opieki za wódkę oddali
kromką ze smal­cem zag­ryźli żale...

(Spor­ty - naz­wa pa­pierosów które zastąpiono popularnymi) 

wiersz • 10 października 2017, 11:30

Zaparzony.

Już nie słucham
Lecz dusza śpiewa

Już mil­czę od dawna
Lecz ro­zum jeszcze gada

Stoję w miejscu
Lecz myśli błądzą

Nie roz­wi­jam się
Lecz ciało przekwita

Jes­tem zimny
Lecz ser­ce wrze
Odtwórz  

wiersz • 9 października 2017, 22:08

Ułamek kątem oka...

Czy są w tym mieście
jeszcze ludzie
ta­cy co coś tam
odczuwają
?
Je­dyna radość
to po­wiewające ko­loro­we pranie
na tle sza­rej kamienicy

Ki­piący na ław­ce bezdomni
z wózkiem złomu
je­den drugiego
stu­ka po głowie
żeby może się ocknął
z le­tar­gu nieszczęścia

Pod no­gami bruk
nie ma końca
a oni winem
zapijają
zachód słońca... 

wiersz • 7 października 2017, 23:34

Pynkła gum­ka. Łoezu i co te­roz?


Nic Od­pust bydzie.

Nie pynkła gum­ka.

Łoezu i co te­roz?

Diab­li w kot­le smarzyć byndom.

( zŁA pI­sOW­NIA)

Odtwórz  

myśl • 7 października 2017, 17:56

Ile jeszcze zniesie, ile wytrzyma...

Światło mniej żółte
od jajecznicy
bulgocze
w kloszu brunatnym

W zawiesinie
ty­toniowe­go dymu
smut­ny człowiek
z gwoździem do trumny
między palcami
w sztruk­so­wej marynarce

Na kwiecistą ceratę
osy­puje się popiół
i milczy

Jest ta­ka błękit­na wstęga
nieba
z różowym sro­mem obłoku
przez szczelinę
wygląda anioł
spokojny
z papierosem
za­ciąga się
błonę za­pina
na błys­ka­wiczny zamek
i znika. 

wiersz • 3 października 2017, 23:47

Spotkanie z Rozarym

Posłuchaj­ta co Wam powim
Choć cieka­we to nie bedzie
Dziś sie­dziołym ze Rozarym
We oberży przy obie­dzie.

Dzieło było to przypadku
Ot, zwyczaj­no flek­sja życia
Po­gada­lim my jak braty
Przy kon­sum­pcji be­ze picia

Ro­zar zaczuł opowiadać
Co, nie po­wim nasza sprawa
Poźni złapoł za gitare
I zaczyła sie zabawa

Śpi­woł ład­nie, jak należy
Mo chłopis­ko ka­woł głosu
Wśród po­ważnych, zac­nych pieśni
Zag­roł na­wet "Da­ry lo­su"

Na tym przerwę te relacje
Bo nie jes­tym żadyn klecha
Chce­ta poz­nać za­kuńczy­nie?
Weśta za­pytaj­ta Wdecha! 

wiersz • 30 września 2017, 22:13

Aby wy­ciągnąć, trze­ba naj­sampierw włożyć.

Aby włożyć, trze­ba naj­sampierw wyrwać.

Aby wyr­wać, trze­ba naj­sampierw włożyć, a nie wy­ciągnąć.

Odtwórz  

myśl • 30 września 2017, 17:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G