Seneka 18, ulubione teksty

8302 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Ze wspomnień i z dna szuflady

Od dziec­ka lęk
i ćwicze­nia w szkole
kład­liśmy się pod oknami
prze­rażeni nak­ry­waliśmy tor­nis­tra­mi głowy
tak wyglądała próba
wy­buchu bom­by atomowej

Pro­siłem Boga
żeby nas to nie spotkało
Hi­roszi­my nie ura­tował Budda
a Ame­ryka­nie też w nas wycelowali

Nau­czy­ciel­ka obiecywała
że Mos­kwa nie da krzyw­dy zrobić
małej Polsce
a jak tyl­ko RFN ruszy
to od­po­wiedzą ogniem

A na­si przy­jaciele zza Buga
chcieli zmieść ato­mem Polskę
między Odrą a Wisłą
miały pow­stać ra­dioak­tywne zapory... 

wiersz • wczoraj, 22:27

Króciutki wiersz o tym, jak zapłacić mały rachunek za ogrzewanie w lecie.

(Psychodelik)

Wszys­tko jest OK, ja w to wierze
Przy­naj­mniej tak mi mówiły czte­ry jeże
Jerzy jak tam Jerzy
Zęby dwa szczerzy

Czy roz­ma­wiam tam, czy tam sam na sam?
Jak­by to Wam, jak sam na sam, [...] — czytaj całość

wiersz • 9 grudnia 2017, 22:59

Przechodzi niż

Wiatr bluźni
na dachu
języ­kiem pod­ry­wa blachy
do tańca
wer­ble grają

Deszcz zacina
w twarz domu
piorunochron
na ścianie tańczy
jak bijące ser­ce
ścien­ne­go zegara

Tej no­cy nie przyszedł sen
niosąc na dłoni
zmęczo­ne oczy
z muśnięć krwi
wy­doby­wają się białka
i błękit w lustrze
nie dostrzegany
w rwącym potoku
mil­czące­go mias­ta oddech. 

wiersz • 8 grudnia 2017, 11:33

Papeterii sen niejaki

Umierają listy
te między ludźmi
niezwykłe
rzu­cane do skrzynek
pocztowych

przewożone
w workach
szarych
wrzu­cane do wa­gonów oliwkowych

ta­kich listów
już pra­wie nie ma
tyl­ko nos­talgii oddech
zos­tał po nich
smutny
milczący

dziś listonosz
no­si wyroki
nakazy
groźby polecone
jest ty­le smutku
w naszych skrzyn­kach pocztowych

( i rek­la­my kolorowe) 

wiersz • 6 grudnia 2017, 11:29

Symbioza

Jan Ko­wal­ski ku­pił psa
o oczach szczerych
jak rozpacz

Kar­mi go syn­te­tyczną karmą
z puszki
markową
jak dob­re spodnie

Poz­wa­la leżeć psu
na kanapie
cza­sem pies ob­liże mu pysk
Jan pop­ra­wi włosy
za­pali papierosa
psu puści dym
do nosa... 

wiersz • 4 grudnia 2017, 23:24

Jan Kowalski odnalazł poranek złoty

Ko­wal­skiemu Janowi
piorun nocny
we włosach siedzi
zakręcając na palcu
tłus­te figle
zmęczo­nej soboty

On ze skwaszoną twarzą
próbu­je doj­rzeć zapałki
przez pos­kle­jane oczy
pa­piero­sa w zębach już ma

Jeszcze ra­dość balangi
wydłubał zza paznokcia
i od­dech złapał
stopą po­tarł zro­gowa­ciałą stopę... 

wiersz • 4 grudnia 2017, 11:47

Kowalskich piernik lekko gorzki

W ich związku
naj­więcej mówi
telewizor
a oni są wsłuchani

on
programami
za­biera im radość
a oni
zaczynają
za­mieniać się w kamień

już nie widzą nic
sa­mot­ni tacy
osowiali... 

wiersz • 26 listopada 2017, 00:19

Nazwany…

Naz­wałaś mnie zaczajonym
W pier­wszy dzień przestraszonym
Choć nie był to pier­wszy wspólny czas
To coś dzieliło i łączyło za­razem Nas

To nocą tą, którą spędziłem
Pośród tłumu, lecz całko­wicie sam
Może się bałem, może wstydziłem?
Pow­tarzałaś, „mów prawdę, nie kłam”

Naz­wałaś mnie zaczajonym
Lecz ja wo­lałem być ukrytym
Za­maza­nym, wet­knięty po­między słowa
Tak jak­by Nasza zna­jomość niebyła go­towa

Naz­wałaś mnie zaczajonym…
Odtwórz  

wiersz • 25 listopada 2017, 20:35

Sklep z naszym światem

Sprzeda
z ko­lana
dzieciństwa strup
abyś tyl­ko się zaangażował
weźmie od ciebie ból
si­ny jak niebo
listopadowe

Na klęczkach
w kufajkach
z ta­nimi papierosami
w gębach
stare
po­pegeerow­skie baby
i dzwonek
na alarm w niebie
ra­tować przyszło
zza miedzy
umierający porządek... 

wiersz • 19 listopada 2017, 22:36

Na­wet zdro­we drze­wo korę może utracić…

Odtwórz  

myśl • 19 listopada 2017, 19:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G