Seneka 18, ulubione teksty

8341 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Autostrada do...

Każdy podąża
w jedną stronę
duże auta wolniej
a małe je wyprzedzają
autos­tra­da mieni się
w pro­mieniach słońca
jak mo­neta w palcach
spryt­nie obracana

W pejzażu przemysłowym
gdzie ko­miny sięgają nieba
we mgle to­nie dal
tak lek­ko za­ryso­wana szeptem
z wiaduk­tu wi­dać pog­rze­bowy kondukt
idący szpa­lerem drzew
na pob­liski cmen­tarz
upo­jony deszczem. 

wiersz • wczoraj, 14:00

Nie wszys­tkie stej­ki są od...Pa­na Bolo.

*De­dykuję Piórowi2 

aforyzm • 15 lutego 2018, 20:42

Jak "marcowe migdały"

W pięćdziesiątym szóstym
Go­mułka za­cisnął pięść
i społeczności żydowskiej
po­wie­dział cześć

Ktoś krzyknął
"Sy­joniści do Syjamu"
nie wiedząc co mówi
i ze łza­mi w oczach
żeg­na­li się ludzie

Zos­tały pus­te mieszkania
a łupy podzielono
za­wijając pej­sa na palec
od­jechał pro­fesor z wa­lizką skromną.... 

wiersz • 13 lutego 2018, 21:31

Na Wa­lin­tynki naj­lep­sza czer­wo­na książka z wieżą Al­fa na okład­ce. Ko­nie­cznie z Empika. 

anegdota • 13 lutego 2018, 16:05

Miłość jest jak miąższ banana.

Życie jest jak skórka banana.

Miłość jest sil­na i bez życia so­bie dość długo poradzi.

Życie jest moc­ne i ochra­nia dos­ko­nale, lecz bez miłości wewnątrz więdnie i brzyd­nie bar­dzo szyb­ko i sta­je się cuchnącą mazią.

Odtwórz  

myśl • 8 lutego 2018, 23:14

Ballada o Bronku Furmanie - piosenka discopolo

Bron­ko­wi F
wątro­ba wysiadła
na małej stacyjce
pa­tykiem pisanej

Więc je­go znajoma
lek­ko zawiana
chodziła pod wieczór
ro­bić mu zastrzyk

Bro­nek był twardy
i ie poił już tydzień
choć go przy­ciągał mo­nopo­lowe­go gwar
za to maślankę
co wieczór wypijał
a w każdy po­ranek kapłona jadł

Które­goś dnia nałóg
ciężi jak stal
poz­wo­lił mu wi­no przez tydzień pić
po­noć or­ga­nizm zaprotestował
i poszedł chłop w piach
siarką pok­ry­ty drew­niany ma krzyż... 

wiersz • 5 lutego 2018, 21:51

Poranek Bronka Furmana

Przez żółte zęby
prze­cedził naj­tańszą kawę
w je­go ot­wartych ustach
za­tańczył z pa­piero­sa dym
i wyszedł w białej koszul­ce na ramiączkach
przed klatkę schodową
by przez skle­jone po­wieki przy­witać dzień

Jeszcze coś zje
i pójdzie po na­lewkę wiśniową
dzieciom ku­pi lizaki
i [...] — czytaj całość

wiersz • 5 lutego 2018, 21:47

Jak powracasz

To faj­nie jak powracasz
Smut­ny czas mi ukracasz
Za­mieniasz go też w wesele
Na­biera war­tości me istnienie

Lecz chciałbym wiedzieć
Czy będziesz ze mną siedzieć?
Tyl­ko ty­le, nic po za tym więcej
Abym mógł Ciebie kochać goręcej

W te dnie, gdy nie ma Ciebie
Cho­ciażby było słońce na niebie
To w deszczo­wy i sza­ry poranek
Myślę o To­bie jak przy­jaciel i kochanek
Odtwórz  

wiersz • 3 lutego 2018, 19:33

Dobro to, czy też zło?

Czy to sta­nie się?
Nie wiem, nie mówię nie
A jeśli tak, to co?
Dob­ro to, czy też zło?

Nie wiem, lecz czu­je że
Pot­rze­buje też Ciebie
Jak ja te­go też
Nie wiem czy wiesz?

Jes­teś nadświadomością
Blas­kiem i ciemnością
Ta­jem­nicą i zagadką
Wro­giem i kochanką

Jak ból morderca
Jak Miłość bez serca
Is­tniejesz w niebycie
W oczach mam Twe odbicie

Odtwórz  

wiersz • 28 stycznia 2018, 22:10

Plus "pińcet"

Cisza
wiat­rem go­niony śmieć
wo­rek foliowy
po wątrobie
ze zmar­szczka­mi krwi
na stygnących skrzepach
i ko­bieta z siatkami
na po­siwiałym betonie
niosąca do do­mu podroby
jak ptak ro­baki do gniazda

Gdy­by nie pieniądze od państwa
to strach pomyśleć
co by jedli
i w co się ubrali
ale te­raz ma na­wet na szminkę
i banany

W do­mu no­wa pralka
i na sobotę
bul­goczą flaczki w garach... 

wiersz • 27 stycznia 2018, 10:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marka