Seneka 18, strona 5

1011 tekstów – auto­rem jest Se­neka 18.

Stary dom ...

Sta­ry dom gdzieś pod lasem
w sieni suszo­ne zioła
unoszą się za­pachy czasu
z lat, gdy chodziłem do szkoły

For­te­pian w po­koju gościnnym
mam w ser­cu wszys­tkie te dźwięki
przy których głosem niewinnym
sios­tra śpiewała piosen­ki ...

Tam była miłość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 55 fiszek • 22 października 2015, 08:08

Głębia mu­si osiągnąć naj­pierw swo­je dno, by wypłynąć i dać się zro­zu­mieć ... 

aforyzm
zebrał 60 fiszek • 19 października 2015, 17:41

Miłość ...

Miłość jest jak piórko na wiet­rze, niekiedy znaj­dzie swój wyśniony dom na ludzkiej dłoni, lecz aby prze­nieść je przez życie, pot­rzeb­na jest dru­ga dłoń, by je de­li­kat­nie przyk­ryła, nie czy­niąc jed­nocześnie z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 69 fiszek • 18 października 2015, 11:51

Nie odkładaj­my uśmie­chu na później, ani spot­ka­nia ani żad­nych rzeczy, które na pier­wszy rzut oka wy­dają się nam ta­kie błahe, ta­kie ba­nal­ne ... często w tych wszys­tkich nieis­tot­nych, pros­tych ges­tach uk­ry­ta jest [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 69 fiszek • 11 października 2015, 19:21

Cienie ...

Gdzieś w smut­nych kom­na­tach tęsknoty
wys­sałem cię z ra­mion niebytu
by zaw­rzeć przy­mie­rze w miłości
i szczęściem uwie­cznić w do­tyku ...

Lecz zaw­sze zni­kasz zbyt szybko
jak ro­sa wys­chnięta na trawie
i mi­mo, że byłaś tak blisko
nie mogłem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 76 fiszek • 10 października 2015, 13:33

Smu­tek również może być piękny, gdy wy­doby­wają go z duszy wspom­nienia a dreszcze za­mieniają go w dźwięki ...

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 74 fiszki • 6 października 2015, 11:12

Zaw­sze pow­staję z ko­lan z myślą wyłącznie o so­bie, bo dla in­nych i tak będą ważniej­sze mo­je upad­ki ... 

aforyzm
zebrał 88 fiszek • 4 października 2015, 08:08

De­likat­ność jest szep­tem do­tyku ... 

aforyzm
zebrał 86 fiszek • 3 października 2015, 19:00

Sa­mot­ność kroczy zaw­sze tuż za człowiekiem ... mus­ka go, gdy ten się po­ty­ka, osacza, gdy upa­da ... 

aforyzm
zebrał 81 fiszek • 1 października 2015, 18:28

Tyl­ko pies zaw­sze gotów jest zos­tać, gdy za­miast łap urosną mu skrzydła... człowiek zaz­wyczaj wte­dy od­fru­wa ... 

aforyzm
zebrał 72 fiszki • 25 września 2015, 19:39

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 maja 2017, 16:00oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy znaj­du­jesz się [...]

9 maja 2017, 10:38Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy znaj­du­jesz się [...]

9 maja 2017, 08:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy znaj­du­jesz się [...]

2 marca 2017, 10:54knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ...dziś nie mogę już [...]