Seneka 18, strona 102

1018 tekstów – auto­rem jest Se­neka 18.

Do du­py ta­ki związek,jeśli w sza­fie jest więcej Ko­wal­skich niż ubrań. 

aforyzm dnia z 10 lutego 2010 roku
zebrał 248 fiszek • 9 lutego 2010, 00:07

Śmiali się,że nie ma jaj...a on wy­dymał wszystkich. 

aforyzm dnia z 9 lutego 2010 roku
zebrał 335 fiszek • 8 lutego 2010, 13:32

Wspólne pas­je mag­ne­sem przyjaźni. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 7 lutego 2010, 08:24

Jest wiele rzeczy o których nie trze­ba mówić,wys­tar­czy je tyl­ko czynić. 

myśl
zebrała 108 fiszek • 5 lutego 2010, 07:52

To,co zro­biliśmy dla siebie,umiera wraz z na­mi.To,co zro­biliśmy dla in­nych i dla świata po­zos­ta­je i jest wieczne. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 4 lutego 2010, 12:43

Gdy­byśmy radzi­li się częściej fachowców niż zna­jomych,byłoby o wiele mniej rozwodów. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 3 lutego 2010, 15:52

Miarą naszej mądrości jest ilość wy­budo­wanych mostów jed­ności,a nie świe­czników na których pragnęliśmy aby nas dostrzeżono. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 2 lutego 2010, 18:08

Jeśli uz­na­nie two­jej mądrości po­nad moją mądrość ma za­pobiec tej bez­sensow­nej woj­nie,to czy­nię to właśnie tu i te­raz.A ty w za­mian po­daj mi swoją dłoń i zos­tań moim przyjacielem. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 1 lutego 2010, 14:45

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]