Seneka 18, strona 102

1014 tekstów – auto­rem jest Se­neka 18.

To,co zro­biliśmy dla siebie,umiera wraz z na­mi.To,co zro­biliśmy dla in­nych i dla świata po­zos­ta­je i jest wieczne. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 4 lutego 2010, 12:43

Gdy­byśmy radzi­li się częściej fachowców niż zna­jomych,byłoby o wiele mniej rozwodów. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 3 lutego 2010, 15:52

Miarą naszej mądrości jest ilość wy­budo­wanych mostów jed­ności,a nie świe­czników na których pragnęliśmy aby nas dostrzeżono. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 2 lutego 2010, 18:08

Jeśli uz­na­nie two­jej mądrości po­nad moją mądrość ma za­pobiec tej bez­sensow­nej woj­nie,to czy­nię to właśnie tu i te­raz.A ty w za­mian po­daj mi swoją dłoń i zos­tań moim przyjacielem. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 1 lutego 2010, 14:45

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 października 2017, 21:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Takie tam...  

13 października 2017, 22:44batram sko­men­to­wał tek­st Takie tam...  

11 października 2017, 20:33mechaa sko­men­to­wał tek­st Takie tam...  

11 października 2017, 19:52Seneka 18 sko­men­to­wał tek­st Takie tam...  

11 października 2017, 16:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Takie tam...  

11 października 2017, 13:41szpiek sko­men­to­wał tek­st Takie tam...  

11 października 2017, 12:40Irracja sko­men­to­wał tek­st Takie tam...  

11 października 2017, 10:38natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Takie tam...  

11 października 2017, 09:42Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Takie tam...