Seneka 18, strona 102

1011 tekstów – auto­rem jest Se­neka 18.

Jeśli uz­na­nie two­jej mądrości po­nad moją mądrość ma za­pobiec tej bez­sensow­nej woj­nie,to czy­nię to właśnie tu i te­raz.A ty w za­mian po­daj mi swoją dłoń i zos­tań moim przyjacielem. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 1 lutego 2010, 14:45

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 maja 2017, 16:00oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy znaj­du­jesz się [...]

9 maja 2017, 10:38Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy znaj­du­jesz się [...]

9 maja 2017, 08:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy znaj­du­jesz się [...]

2 marca 2017, 10:54knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ...dziś nie mogę już [...]