Seneka 18, erotyki

11 tekstów (ero­tyki) – auto­rem jest Se­neka 18.

Moc słów...

Cza­sem słowa budzą dreszcze
są jak muśnięcia
drżących ust
po sprag­nionej skórze
aż chciało by się pragnąć więcej
być bliżej
by unieść się do nieba
w tańcu ciał
i jak płoche motyle
opaść ra­zem w zachwycie
całować dłoni puls
i kochać się dzi­ko, namiętnie
bez słów
całe życie... 

erotyk
zebrał 113 fiszek • 30 maja 2014, 11:39

Chwile...

Cza­sem ot­wieram się przed nią
zbyt bardzo
bo wierzę, że jeśli kochać
to tak trzeba
i zwie­rzam się zbyt szybko
z siebie
zbyt na­miętnie ją dotykam
i chłonę…
błądzę pal­ca­mi po jej ciele
by­wa też
że staję się dla niej dreszczem
lecz zawsze
kiedy ją proszę… zostań…
szep­tem odpowiada
kocha­ny… pocze­kaj­my jeszcze… 

erotyk
zebrał 103 fiszki • 16 lutego 2014, 11:39

Muzyka dusz...

Do­tykam cię
a ty dłoń moją prowadzisz
do miej­sc sekretnych
uno­sisz się
i opa­dasz jak płatek
tar­ga­ny wiatrem
jak piórko...
ścis­kam cię mocno
by upew­nić się czy to nie sen
i us­ta­mi przywieram
do twoich ust
nies­po­koj­nych, drżących
spragnionych
łapczywie
spi­jamy słowa swoje
niewypowiedziane
te z głębi duszy
które [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 99 fiszek • 8 lutego 2014, 11:16

Odpływy...

Są ta­kie ma­giczne miej­sca
które czasami
od­wie­dzam z tobą
gdy odpływasz w dotyku
drżących fal dreszczy…
mi­mo, że ścis­kam cię mocno
lecz cóż z tego
sko­ro zat­rzy­mać cię nie mogę
dra­piesz, wciągasz mnie głębiej
prag­niesz, krzyczysz… jeszcze
więc ule­gam sza­lonej fali
za­mykam oczy
i odpływam z tobą… 

erotyk
zebrał 78 fiszek • 22 października 2013, 17:57

Chciałbym...

Chciałbym…
spełnić wszys­tkie two­je pragnienia
te naj­skryt­sze, nieokiełznane
sen­ne fantazje
za­pisa­ne w krop­li potu
na drżącym, roz­pa­lonym ciele…
Chciałbym…
us­ta­mi obudzić wszys­tkie dreszcze
te, o których marzysz
i te, o ja­kich nig­dy na­wet nie śniłaś…
Chciałbym …
do­tykać cię na­miętnie, dzi­ko, nieprzyzwoicie
i tak [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 89 fiszek • 3 września 2013, 13:03

Tasiemka...

Kiedyś
op­lotę two­je dłonie
tasiemką
i na­sycę się
do woli
dotykaniem
i już nie od­bie­rzesz
moim palcom
pieszczot
i nie przy­ciągniesz mnie
zbyt szybko
do siebie
prze­rywając opuszkom
radość
w pół drogi
kochana… 

erotyk
zebrał 117 fiszek • 28 czerwca 2013, 06:36

Pocałunek...

Muśnięciem
wy­budzam cię ze snu
a ty
ot­wierasz oczy
i mówisz... kocham 
uśmiechem
ale bez słów
bo słowa są zbędne
gdy łączy nas już dreszcz
i jed­ność ust... 

erotyk
zebrał 96 fiszek • 27 czerwca 2013, 06:45

Oczekiwanie...

Pochmurno…
smucą się motyle
sprag­nione łąki i piękna...
let­ni deszcz
kryształka­mi kropel
pieści im skrzydła
do­tyka, nawilża
da­je nadzieję
na słońce
i dotyk... 

erotyk
zebrał 104 fiszki • 26 czerwca 2013, 12:31

Dotykanie...

Gdy cię dotykam
rozkwitasz
ot­wierasz się
tak subtelnie
delikatnie
jak kwiat
zroszo­ny
niebem...
obejmujesz
płatkami
mo­je ciało
drżysz
uno­sisz się
opadasz
przywierasz
pagórka­mi
do mnie
coś szepczesz
błądzisz
ustami
po włosach
za­mykasz mnie
w sobie
uściskiem
swych ramion
na zawsze... 

erotyk
zebrał 149 fiszek • 31 maja 2013, 06:02

Dotykanie...

Uwiel­bia, gdy do­tykam delikatnie
tak jak piórko mus­kające ludzką dłoń
tak jak drżący lis­tek pie­szczo­ny przez wiatr
w lek­ko wiet­rzny, po­god­ny dzień…
lecz niekiedy pro­si abym mocniej
pieścił i ścis­kał głod­ne do­tyku piersi
wy­doby­wał sza­lone dreszcze
i roz­koszne dźwięki…
Odtwórz  

erotyk
zebrał 89 fiszek • 21 kwietnia 2013, 07:40

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]