Seneka 18, teksty z września 2012 roku

29 tekstów z września 2012 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Lek­ka jak mo­tyl -
wy­pełniam tobą dłonie
gdy się unosisz. 

haiku
zebrał 100 fiszek • 30 września 2012, 07:44

Tyl­ko ta­kimi bar­wa­mi war­to upiększać swoją duszę, których nie będziemy mu­sieli się wstydzić stając w ob­liczu Naj­większe­go Artysty. 

aforyzm
zebrał 80 fiszek • 29 września 2012, 06:14

Trud­no jest odejść
gdy zos­tać powinienem
już nie dla ciebie. 

haiku
zebrał 123 fiszki • 28 września 2012, 09:00

W spot­ka­niu spoj­rzeń nieśmiałych...uśmiech w oczach mos­ty maluje. 

aforyzm
zebrał 94 fiszki • 27 września 2012, 06:42

Człowiek jest jak chleb
gdy dob­rym słowem wspiera...
nie poniewiera. 

haiku
zebrał 105 fiszek • 26 września 2012, 06:11

Marze­nia są jak żag­le na oceanie życia, lecz bez wiary i wiat­ru zos­taną je­dynie be­zużytecznym płótnem... 

aforyzm
zebrał 84 fiszki • 25 września 2012, 05:33

Człowiek jest sobą
gdy ust swoich nie brudzi
za­wiścią tłumu. 

haiku
zebrał 109 fiszek • 24 września 2012, 08:23

Gdy emoc­je już osądziły, rozsądek może już tyl­ko pozamiatać... 

aforyzm
zebrał 95 fiszek • 23 września 2012, 07:50

Okruchy życia...

Są ludzie bez serc, bez li­tości
i ta­kie dziw­ne i cho­re przy­pad­ki
w których w świet­le pra­wa i mo­ral­ności
za­bierają dzieci od ubo­giej mat­ki

Mówią, że to dla dob­ra tych ma­luczkich
że ob­cym ludziom war­to dać więcej
że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 79 fiszek • 22 września 2012, 08:37

Nie miała już nic
wszys­cy od niej odeszli...
za­pukał do drzwi. 

haiku
zebrał 114 fiszek • 21 września 2012, 07:14

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]