Seneka 18, teksty ze stycznia 2015 roku

8 tekstów ze stycznia 2015 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Ukryte emocje...

Tak bar­dzo pragnę cię przeczytać
jak ma­giczny wiersz
wczuć się w two­je myśli
li­ter­ka po literce
od­kryć między wersami
każdy dreszcz
do­tykać, pieścić, smakować
emocję i drżenie słów
unieś się wraz z tobą i opaść
na kar­tki biel
zna­leźć w to­bie cząstkę siebie
i być natchnieniem
za­mysłem
na ko­lej­ny wiersz… 

wiersz
zebrał 51 fiszek • 29 stycznia 2015, 17:40

Wra­cając z piekła uza­leżnienia, zbyt szyb­ko człowiek chciałby stać się dla in­nych wszys­tko­wiedzącym aniołem… za­pomi­nając, że trzeźwość to tyl­ko jed­no skrzydło zaś dru­gie to pokora… 

aforyzm
zebrał 40 fiszek • 28 stycznia 2015, 13:54

Sa­mot­ność jest tą częścią ludzkiego życia w której nadzieja pisze wier­sze... niedokończone. 

aforyzm
zebrał 47 fiszek • 26 stycznia 2015, 19:28

Okruchy życia...

Codzien­nie upi­jam się winem
z cier­pkich wiśni
to wszys­tko na co mnie stać
pragnę zapomnieć
lecz w każdej odsłonie dnia
po­tykam się o ślady
tam­tych chwil, pamiątek
i miejsc
na­wet sta­ry wik­li­nowy fotel
pachnie tobą
w sieni zat­rzy­mał się czas
cisza, pus­tka i ja
nad ok­nem pająk wi­je ko­lejną sieć
da­je złudzenie
że nie jes­tem sam..
słucham sze­les­tu za­suszo­nych ziół
ale to tyl­ko wiatr
bez­czel­nie po­rusza nadzieją
cze­kam, choć wiem
że nie za­pukasz do moich drzwi
tęsknię...
wy­pijam ko­lej­ny łyk… 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 20 stycznia 2015, 17:51

Okruchy życia...

Zaw­sze, gdy upadam
przy­tulam się do kamienia
wte­dy jest mi lżej…
dziwne
bo prze­cież wszys­cy mówią
że ka­mień
ser­ca nie ma… 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 14 stycznia 2015, 10:29

W więzieniu strachu kluczem do wol­ności jest słowo... 

aforyzm
zebrał 40 fiszek • 12 stycznia 2015, 10:00

Tyl­ko ten od­krył ta­jem­nicę ściany płaczu, kto powrócił do do­mu z uśmiechem... 

aforyzm
zebrał 38 fiszek • 11 stycznia 2015, 20:19

Zbyt dużo cza­su poświęca­my na oma­wianie tra­gedii człowieka, za­miast wes­przeć go choćby tyl­ko jedną chwilą przed… 

aforyzm
zebrał 42 fiszki • 10 stycznia 2015, 19:20

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]