Seneka 18, teksty ze stycznia 2014 roku

9 tekstów ze stycznia 2014 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Czarodziejka Wena :)

Cza­sami wena
jest jak spa­dająca łza
roz­my­wa wyz­nań sens
i wszys­tko co jeszcze trwa
mu­si skończyć się
jak piękny sen…
lecz by­wa i tak
że pat­rząc przez łzy
od­kry­je w trwa­niu sens
dos­ta­wi krop­ki dwie
i wszys­tko cud­ne jest
nadzieja na­dal trwa
i wier­sz nie kończy się… 

wiersz
zebrał 75 fiszek • 31 stycznia 2014, 18:50

Nie obiecuj pięknej no­cy, jeśli w dzień stać cię tyl­ko na prze­lot­ne spojrzenie… 

aforyzm
zebrał 163 fiszki • 30 stycznia 2014, 08:23

Człowiek nie sta­je się piękny, by móc zos­tać, lecz zos­ta­je, by pięknieć... 

aforyzm
zebrał 154 fiszki • 25 stycznia 2014, 16:47

Przy bu­tel­ce wspólnej wódki, wszys­cy są „ przy­jaciółmi ” przy łóżkach szpi­tal­nych, zaz­wyczaj tyl­ko „ wrogów ” stać na miłość …

Aniołom DDA za niez­wykłą siłę w od­kry­waniu Bo­ga w naj­trud­niej­szej miłości, jaką jest przebaczenie. 

aforyzm
zebrał 70 fiszek • 24 stycznia 2014, 09:57

Na­wet w bez­sensie życia są chwi­le, w których możemy wszys­tko zmienić… zap­ro­sić bez­domną miłość i poz­wo­lić jej za­mie­szkać w objęciach naszych ramionach… 

aforyzm
zebrał 118 fiszek • 21 stycznia 2014, 12:03

Po­goda ducha to uśmiech za nic... 

aforyzm
zebrał 93 fiszki • 17 stycznia 2014, 09:41

Praw­dzi­we piękno jest jak pro­mień słońca, prze­lewający wie­czność nieba w wnętrza ludzkich dusz… aniel­skie twarze, zgrab­ne syl­wetki, to tyl­ko ulot­ne płomienie zachwy­tu, pot­rzeb­ne do przeżywa­nia ziem­skich chwil, które wcześniej czy później i tak zga­si czas… 

aforyzm
zebrał 77 fiszek • 16 stycznia 2014, 12:46

Szczęśli­wy ten dom
gdzie ja­da się przy świecach
mi­mo, że jest prąd… 

haiku
zebrał 125 fiszek • 5 stycznia 2014, 10:15

Nie ważne jak piękny po­budu­jesz dom, ważne byś wie­dział, do cze­go mają w nim służyć drzwi… 

aforyzm
zebrał 78 fiszek • 4 stycznia 2014, 10:26

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]