Seneka 18, teksty z maja 2015 roku

3 teksty z ma­ja 2015 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Smu­tek jest piękny
jeśli wzbudza refleksje
nad sa­mym sobą. 

haiku
zebrał 67 fiszek • 9 maja 2015, 20:22

Kiedy tęsknię...

... bo kiedy tęsknię
za­mieniam się w po­korę i ciszę
bo wiem
że kiedy zatęsknię zbyt głośno
za­miast ciebie
powróci do mnie je­dynie echo
a mój głos
sta­nie się wy­ciem do księżyca... 

wiersz
zebrał 76 fiszek • 5 maja 2015, 19:00

Magia miejsc...

Cza­sem wy­ruszam do­nikąd, przed siebie
szu­kam jak daw­niej, na łące barw piękna
zachwy­cam się kształtem chmu­ry na niebie
i chłonę całym sobą na­turę... i czekam...

Ty­le jest ścieżek i traw nieodkrytych
do­tyków, muśnięć, za­pachów i dreszczy
wyz­nań miłos­nych na głazach wyrytych
cóż piękniej­sze­go może być jeszcze...

Pat­rzę i tęsknię, jak ptak zraniony
z nadzieją szu­kam ja­kiegoś człowieka
lecz oprócz ma­gii i pięknej pogody
w tych miej­scach nikt już na mnie nie czeka... 

wiersz
zebrał 75 fiszek • 4 maja 2015, 19:33

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

15 października 2017, 21:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st Takie tam...  

13 października 2017, 22:44batram sko­men­to­wał tek­st Takie tam...  

11 października 2017, 20:33mechaa sko­men­to­wał tek­st Takie tam...  

11 października 2017, 19:52Seneka 18 sko­men­to­wał tek­st Takie tam...  

11 października 2017, 16:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Takie tam...  

11 października 2017, 13:41szpiek sko­men­to­wał tek­st Takie tam...  

11 października 2017, 12:40Irracja sko­men­to­wał tek­st Takie tam...  

11 października 2017, 10:38natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Takie tam...  

11 października 2017, 09:42Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Takie tam...