Seneka 18, teksty z maja 2013 roku

29 tekstów z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Dotykanie...

Gdy cię dotykam
rozkwitasz
ot­wierasz się
tak subtelnie
delikatnie
jak kwiat
zroszo­ny
niebem...
obejmujesz
płatkami
mo­je ciało
drżysz
uno­sisz się
opadasz
przywierasz
pagórka­mi
do mnie
coś szepczesz
błądzisz
ustami
po włosach
za­mykasz mnie
w sobie
uściskiem
swych ramion
na zawsze... 

erotyk
zebrał 149 fiszek • 31 maja 2013, 06:02

Nieodgadniona...

Niesa­mowi­cie piękna
że aż 
nie miałem odwagi
zbliżyć swoich ust do jej policzka
na powitanie…
po­całowałem więc ją w dłoń…
wszys­cy się śmiali
że jes­tem ta­ki staroświecki
nieśmiały
że nie mam żad­nych szans
a ona?
ona tak po pros­tu
zmieniła mo­je życie
na wiosnę
i każde­go poranka
wi­ta mnie
perłowym uśmiechem
i ra­dością
emanującą
ma­giczny­mi odcieniami
ziele­ni jej oczu... 

wiersz
zebrał 142 fiszki • 30 maja 2013, 06:34

Nigdy nie jest za późno...

Każdy dzień jest dla nas wielką szansą
by od­kryć Bo­ga w ob­liczu człowieku
po­kochać w nim uśmie­chu perłową jasność
i za­miast ciągle biec, zat­rzy­mać się, poczekać...

Zachwy­cić się opo­wieścią staruszka
dot­knąć zmar­szczek i dłoni spracowanych
po­dać her­batę i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 105 fiszek • 29 maja 2013, 06:19

Ludzie po­kor­nieją, gdy od prze­paści dzielą ich już tyl­ko krawędzie nadziei. 

aforyzm
zebrał 120 fiszek • 28 maja 2013, 06:28

Zdążyć przed nocą...

Nocą przechodzi najczęściej
naj­ciszej, jak cień
Chwilę potem
na ko­rytarzu krzątanina
i słowa, że niestety…
Nad ra­nem można korzystać
tyl­ko z jed­nej łazienki
bo ta dru­ga
jest chwi­lowo zamknięta...
W od­dziale pa­nuje nerwowość
i strach
chorzy zaj­mują się by­le czym
aby tyl­ko nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 92 fiszki • 27 maja 2013, 06:09

Każda poez­ja uka­zuje nam czy­jeś wnętrze, czyjąś duszę, dla­tego po przeczy­taniu wier­sza wzrusza­my się do głębi al­bo od­czu­wamy pustkę. 

aforyzm
zebrał 103 fiszki • 26 maja 2013, 08:59

Uczmy się pływać
by­wa, że przeznaczenie
nie sta­wia mostów. 

haiku
zebrał 91 fiszek • 25 maja 2013, 00:07

Kto nie pot­ra­fi zachwy­cić się uśmie­chem ko­biety te­go i długość jej nóg nie zat­rzy­ma na dłużej. 

aforyzm
zebrał 156 fiszek • 24 maja 2013, 23:01

Nig­dy nie odchodź
bo póki trwasz przy łóżku
jes­teś nadzieją. 

haiku
zebrał 118 fiszek • 22 maja 2013, 18:27

Ważka złośnica
wzma­ga czuj­ność wędkarza
uwodzi spławik. 

haiku
zebrał 81 fiszek • 21 maja 2013, 17:49

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]