Seneka 18, teksty z lutego 2011 roku

13 tekstów z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Ponad różnice...

Po co Ci to wszys­tko kocha­na ?
prze­cież ty­le różnic między mną a Tobą.
Ty jes­teś młoda, piękna, lubiana...
ja…to, co piękne mam już daw­no za sobą…

Po co Ci mo­ja miłość, która będzie tyl­ko trwaniem…
czy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 lutego 2011, 15:05

DDA

Była piękna, choć
uśmiech nie gościł na jej buzi…
Zaw­sze chodziła smutna
Jak­by lękając się ludzi…

Szu­kała spo­koju na łące
wśród traw i pol­nych kwiatów…
Lu­biła wsłuchi­wać się w szum drzew
I pat­rzeć w niebo, wy­pat­rując ptaków…

Można było od­nieść wrażenie
że coś w so­bie ma­giczne­go ta is­to­ta ma…
I miała…aniel­skie skrzydła
Dziec­ka DDA. 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 22 lutego 2011, 14:30

* * *

Na białej pościeli roz­sy­pane
pa­cior­ki różańca…
Czas w miej­scu stanął,
wraz z życiodajną kroplówką…
Nas­tała gro­bowa cisza…
aż opa­dające płat­ki śniegu słychać…
Śmierć nie dom­knęła za sobą ok­na
za­bierając ko­lej­ne sa­mot­ne życie…
Tyl­ko pa­cior­ki różańca
widząc jak śmierć życie zabiera…
szcze­rymi łza­mi płakać będą...
do chwi­li gdy ktoś je pozbiera… 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 21 lutego 2011, 08:49

Listy...

Tak bar­dzo chciałem po­roz­ma­wiać z kimś ano­nimo­wym…Z kimś, ko­go nig­dy nie spot­kam, ko­mu nie spoj­rzę w oczy,…ko­go nie po­kocham…z kimś, kto nie będzie mu­siał bać się, że mogę go dotknąć…
Los padł na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 19 lutego 2011, 11:10

Izba przyjęć...

Pra­ca jak każda inna…
No może trochę dziwna.

Tłus­ta sios­tra Honorata…
Jak zwyk­le przy­niosła ze sobą ka­wał pod­gar­dla i bochen chleba…
Cała noc przed nią…siły nab­rać trzeba….

Już na początku dyżuru przy­wieźli pa­nią na „szałówkę”
Zno­wu po­biła męża, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 33 fiszki • 17 lutego 2011, 09:46

* * *

Odeszłaś… a może…
chciałaś tyl­ko spróbo­wać
in­ne­go szczęścia…
z kimś innym…

No­we zaw­sze na początku
jest fascynujące…
swoją innością
i żarem namiętności…

A ja nie protestowałem…
byś łat­wiej mogła wybrnąć
z tej głupiej sytuacji…
nie kombinując….

Te­raz tyl­ko żałuję tych chwil…
w których czekałem
łudząc się, że wrócisz…
znudzo­na nowym…

Ale to był też dob­ry czas…
Bo zab­liźnił rany…
I ot­worzył mo­je serce…
Na przyjęcie in­ne­go szczęścia… 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 16 lutego 2011, 09:07

Listy...

Wiesz Kocha­na dzi­siaj, jak co nie­dziela byłem w kościółku…Nie poszedłem jed­nak do te­go, który jest naj­bliżej mo­jego do­mu. Tym ra­zem wyb­rałem ta­ki ma­lut­ki, mie­szczący się na te­renie szpi­tala, w którym nieg­dyś pracowałem…To [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 15 lutego 2011, 08:01

* * *

Ręce strudzo­ne ciężką pracą,
no­gi obo­lałe ciągłą podróżą pod górkę,
bu­zia po­god­na, lecz wyziębnięta,
bo ciągle wiatr w oczy Ci wiał…

Dzi­siaj klękam przed Tobą,
całuję Two­je dłonie…
przy­tulam Ciebie do serca
tak jak Ty mnie przy­tulałaś kiedyś…

Te­raz ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 14 lutego 2011, 14:36

* * *

Pozwól, że uklęknę obok i po­mogę ci
poz­bierać wszys­tkie kawałki
potłuczo­nego szczęścia…

Wrzu­cimy je w rze­ki toń
niech płyną…
wraz z bólem ran i zdrad…

Niech połączy nas zno­wu nić przyjaźni…
którą od­rzu­ciłaś kiedyś…
dla miłości…która cię zawiodła… 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 13 lutego 2011, 15:00

Listy...

Dzi­siaj po pra­cy puszczałem z syn­kiem la­taw­ce…na­biegałem się trochę, ale było warto.
Trzy­mając za sznu­rek czułem drga­nia wiat­ru, tak jak­by cała je­go ma­gia przechodziła przez mo­je ciało…To niesa­mowi­te uczu­cie…La­tawiec był bar­dzo wy­soko…cza­sem nikł [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 12 lutego 2011, 06:58

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]