Seneka 18, teksty z listopada 2011 roku

1 tekst z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Jeśli kiedy­kol­wiek przyj­dziesz, uczyń to bez żad­nej okaz­ji i z pus­ty­mi dłońmi…wte­dy do­piero uczy­nisz to dla mnie…tato.

de­dyko­wane DDA. 

myśl
zebrała 168 fiszek • 3 listopada 2011, 12:44

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 maja 2017, 16:00oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy znaj­du­jesz się [...]

9 maja 2017, 10:38Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy znaj­du­jesz się [...]

9 maja 2017, 08:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy znaj­du­jesz się [...]

2 marca 2017, 10:54knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ...dziś nie mogę już [...]