Seneka 18, teksty z lipca 2013 roku

17 tekstów z lip­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Nie pieniądze dają szczęście, lecz piękno twoich oczu, gdy się uśmie­chasz i to, że zaw­sze przy mnie jesteś... 

aforyzm
zebrał 80 fiszek • 30 lipca 2013, 11:03

Często złe emoc­je po­noszą nas zbyt da­leko a wte­dy i skrzydła na nic, by być, tak jak daw­niej... blis­ko siebie. 

aforyzm
zebrał 101 fiszek • 29 lipca 2013, 19:23

Miłość widzi w ludzkich oczach piękno, niena­wiść drzazgi… 

aforyzm
zebrał 89 fiszek • 28 lipca 2013, 17:48

Zakładając z góry, że łzy są oz­naką słabości, można prze­gapić wrażliwość... 

aforyzm
zebrał 96 fiszek • 24 lipca 2013, 21:08

Jesteśmy sobie potrzebni...

Ubierz się w skrom­ność, dob­roć, wrażliwość
pochyl się nad leżącym, słabym człowiekiem
przywróć wiarę, że is­tnieje jeszcze czys­ta miłość
poświęć mu swój czas, zos­tań, nie uciekaj…

Pomóż mu pow­stać i na­rodzić się na nowo
wskaż tę najjaśniejszą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 85 fiszek • 21 lipca 2013, 08:53

Gdy ot­wierasz drzwi do marzeń kluczem od sek­su… wcześniej czy później poczu­jesz w duszy pustkę. 

aforyzm
zebrał 87 fiszek • 17 lipca 2013, 18:17

Sub­telność… gdy ofiaro­wujesz pie­szczotę de­likat­niej niż wiatr… 

aforyzm
zebrał 93 fiszki • 15 lipca 2013, 19:51

Wyjątko­wość… pochy­lasz się nad leżącym, gdy in­ni przechodzą na drugą stronę. 

aforyzm
zebrał 83 fiszki • 14 lipca 2013, 08:02

Kto pielęgnu­je wspólną codzien­ność, te­mu miłość odpłaci wiecznością… 

aforyzm
zebrał 96 fiszek • 13 lipca 2013, 20:20

Cza­sami zachodzące słońce działa jak nar­ko­tyk, przełamu­je nieśmiałość, dając dłoniom dotyk… 

aforyzm
zebrał 96 fiszek • 10 lipca 2013, 19:48

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]