Seneka 18, teksty z lipca 2012 roku

22 teksty z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Ludzie sprag­nieni są cudów, gro­madzą się przy zmianach na ko­rach, szy­bach na­dając tym zja­wis­kom rangę świętości…Tym­cza­sem praw­dzi­we cu­da dzieją się w człowieku, który często od­da­je os­tatnią kromkę chle­ba, by in­ni mog­li przet­rwać ko­lej­ny dzień życia. 

aforyzm
zebrał 28 fiszek • 28 lipca 2012, 06:32

Jest ta­ka ma­giczna przes­trzeń poez­ji, której nie jest w sta­nie zgłębić na­wet kry­tyka…to dusza mu­zy, którą poeta piórem dotyka. 

aforyzm
zebrał 31 fiszek • 27 lipca 2012, 05:58

Niena­wiść pro­wadzi ludzi na dno…miłość uczy ich chodzić po wodzie. 

aforyzm
zebrał 47 fiszek • 26 lipca 2012, 06:37

Ze wszys­tkich rzeczy wie­cznych tyl­ko pióro da się zam­knąć w dłoni. 

aforyzm dnia z 29 września 2014 roku
zebrał 56 fiszek • 25 lipca 2012, 06:25

Niektóre dzieci doj­rze­wają szyb­ciej...śpieszą się wyt­rzeźwieć od swoich rodziców.

Aniołom DDA. 

aforyzm
zebrał 32 fiszki • 24 lipca 2012, 06:16

Naj­chętniej roz­pra­wiają o dnie ci, którzy nig­dy nie otar­li się na­wet o je­go brzeg. 

aforyzm
zebrał 35 fiszek • 23 lipca 2012, 06:12

Na mar­gi­nesie życia każdy dob­ry gest ma­luje tęczę nadziei.

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 33 fiszki • 22 lipca 2012, 07:19

Spotkanie w kolorze magii...

Jak ma­giczny kochanek
od­kry­wam cię
we wszys­tkich kolorach
doznań…

Na­noszę na płótno duszy
tęczę uśmiechów
drgań, szeptów, oddechów
ruchów…

Tak bar­dzo jes­tem ciebie głodny
śpieszę się
by na­sycić się twoim smakiem
na jutro…

Bo jutro…jutro
zos­ta­nie po to­bie tyl­ko zapach
i wgniecenie
na sa­tyno­wej pościeli… 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 21 lipca 2012, 14:38

Roz­puszczasz włosy
kładąc na mo­jej piersi
kos­my­ki pieszczot. 

haiku
zebrał 33 fiszki • 20 lipca 2012, 05:48

Płonął policzki
trze­pot rzęs niczym motyl.
Nieśmiały dotyk. 

haiku
zebrał 24 fiszki • 19 lipca 2012, 07:05

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]