Seneka 18, teksty z grudnia 2014 roku

5 tekstów z grud­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Pozwolę dopalić się świeczce...

w półmroku
na­piszę piękny wier­sz
z wczo­raj­szych tkli­wych zdań
i przesłodzo­nych ma­gią świąt obietnic…
piórem przywrócę jeszcze raz
łama­nego opłat­ka trzask
i ku podzięce umie­szczę wiersz
na „ fej­sie ”
słowa­mi jeszcze raz
na chwilę zat­rzy­mam czas
aż skończy się noc
i zgaśnie knot…
a gdy za­puka w ok­no dzień
położę się spełniony spać
ucieknę w błogi sen
od miałkich, pus­tych słów
od sa­mego siebie
od tej całej p……….
grud­niowej schizofrenii… 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 27 grudnia 2014, 19:30

Często sa­mot­ność jest jak bet­le­jem­ska gwiaz­da, od­bi­ja no­sy na szy­bach, by wska­zać ludziom ok­na za który­mi tej no­cy na­rodzi się Chrystus...


Życzę wszys­tkim spo­koj­nych i po­god­nych świąt. 

aforyzm
zebrał 29 fiszek • 22 grudnia 2014, 15:12

Każda sa­mot­ność kry­je w so­bie ta­jem­nicę piękna, lecz ludziom zaz­wyczaj od­wa­gi brak, by za­pukać do drzwi, za­palić światło i od­kryć jej błękit... 

aforyzm
zebrał 47 fiszek • 18 grudnia 2014, 10:42

Okruchy życia...

Niekiedy war­to spróbo­wać od końca
tak jak pa­ra staruszków
za­fas­cy­nować się pięknem ptaków
z pob­liskiego parku
nie mówić nic i nie pragnąć niczego
oprócz by­cia bliżej siebie
kar­mić kaczki
pochy­lać się nad kwiatami
uśmie­chać się do przechodniów
a później bez zas­ma­kowa­nia dotyku
poz­wo­lić so­bie odejść
a jeśli na­rodzi się tęsknota
do­piero wtedy
spot­kać się jeszcze raz
kochać się na­miętnie lecz dojrzale
pięknie i odpowiedzialnie
i zaw­sze pragnąć być blis­ko siebie
tak jak ta pa­ra staruszków
która swoimi kro­kami wyz­nacza szlak
do praw­dzi­wego nieba... 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 17 grudnia 2014, 13:54

Blis­kość rodzi się zaw­sze tam, gdzie ludzie nie wstydzą się swo­jej wrażliwości... 

aforyzm
zebrał 48 fiszek • 15 grudnia 2014, 18:39

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]