Seneka 18, teksty z grudnia 2012 roku

25 tekstów z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Mazurki Fryderyka...

Lu­bię pat­rzeć na two­je drob­ne, aniel­skie dłonie
jak stęsknionych twych palców kla­wiszy dotykasz
i tę nutę, którą grasz, a w której dusza mo­ja tonie
w akom­pa­niamen­cie ma­zurków i etiud Fryderyka…

Lu­bię, gdy tak spoglądasz na mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 69 fiszek • 31 grudnia 2012, 06:43

Zbyt dużo w życiu sztucznych świateł…zbyt mało ma­gii zwykłych świec. 

aforyzm
zebrał 96 fiszek • 30 grudnia 2012, 07:06

Siedem dni...

Naj­bar­dziej boli
gdy na ja­kiś czas
muszę od nich odejść
i cho­ciaż zaz­wyczaj
to tyl­ko siedem krótkich dni
do następnej niedzieli
to zaw­sze, gdy tam wracam
wszys­tko jest inne...
bo ludzie od­chodzą
każde­go dnia...
zos­ta­wiając po so­bie
tyl­ko wspomnienia
kilku [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 71 fiszek • 29 grudnia 2012, 06:47

Zbyt głęboka woda...

Cza­sami upa­dam ra­zem z tobą
wbrew wszel­kim mądrościom
że upad­ki życia cię nauczą
i, że osiągnięcie dna jest potrzebne
by się odbić…

wiem…dziw­ny jestem…

ale prze­cież nikt nie prze­widział
że wo­da może być zbyt głęboka
i, że po drodze prędzej utoniesz
za­nim od dna się odbijesz
i do życia powrócisz… 

wiersz
zebrał 73 fiszki • 28 grudnia 2012, 07:22

Ma­gia de­likat­ne­go do­tyku…blis­kość, której skrzydła nat­chnione są przez wiatr. 

aforyzm
zebrał 75 fiszek • 27 grudnia 2012, 07:37

Tyl­ko słowa za­pisa­ne między wier­sza­mi nie dadzą się wyr­wać z kontekstu. 

aforyzm
zebrał 87 fiszek • 23 grudnia 2012, 09:55

Trzy bombki...

W gałązki choinki
wplątały się niechcący
aniel­skie włosy
ma­lut­ki chłop­czyk owi­ja drzewko
włas­noręcznie ro­bionym
łańcuchem z papieru
obok je­go ta­to nu­ci kolędę
pat­rzy z utęsknieniem
na trzy sta­re bombki
te, których kiedyś dotykały
de­likat­ne pal­ce
ukochanej...
za­nim odeszła
za­nim zos­ta­li sami...

Wszys­tkim oj­com sa­mot­nie wycho­wującym dzieci... 

wiersz
zebrał 71 fiszek • 22 grudnia 2012, 06:51

Dzieli­my się opłat­kiem by nadzieją i miłością się wzmocnić
aby mieć siłę prze­baczać i od­wagę o prze­bacze­nie prosić... 

aforyzm
zebrał 73 fiszki • 21 grudnia 2012, 07:34

Każdy dar serca
to znak, że mi­mo różnic
łączy nas dobro.

de­dykuję Jur­ko­wi założycielo­wi WOŚP. 

haiku
zebrał 80 fiszek • 20 grudnia 2012, 04:59

Jeśli chcesz...

Nie cze­kam na bu­kiet pięknych słów
które, jak każe tradycja
mają nieść dob­ro, troskę i miłość
w te dni…
ta­kie zaz­wyczaj układa się
na pot­rzebę chwili
lecz bar­dzo szyb­ko przemijają
z no­wym wiatrem
jak po­ry ro­ku...w zapomnienie.

jeśli chcesz…

przyjdź i przemów ludzkim głosem
zwyczaj­nym, ciepłym
ta­kim od serca
i powiedz
że ra­dujesz się
bo jestem…
i bądź proszę już zaw­sze
człowiekiem
nie tyl­ko w tę noc
w której na­wet zwierzęta
pot­ra­fią przemawiać
ludzkim głosem... 

wiersz
zebrał 77 fiszek • 19 grudnia 2012, 07:43

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]