Seneka 18, teksty z czerwca 2014 roku

4 teksty z czer­wca 2014 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Niebo...

Niebo nie płacze,
gdy ktoś od­chodzi na zawsze
niebo tyl­ko płacze
gdy ktoś od­chodzi na chwilę
za­miast być aniołem
kochać i trwać przy kimś
odfruwa
z kwiat­ka na kwiatek
jak­by był motylem… 

wiersz
zebrał 141 fiszek • 10 czerwca 2014, 17:27

Psie niebo...

Jes­teś aniołem ?
czy ro­zumiesz co to psi strach ?
czy przy­tulasz, gdy burza ?
czy o czys­te mis­ki i karmę dbasz ?
czy kąpiesz, czeszesz
i szcze­pisz na czas ?
czy nie szar­piesz za smycz
gdy się śpie­szysz ?
gdy zacze­pia cię nosem
czy się cie­szysz ?
czy poz­wa­lasz po­leżeć na łóżku ?
czy ser­duszka go­tujesz
w gar­nuszku ?
czy nie złościsz się, gdy cię obudzi ?
jes­teś aniołem ?
za­pytaj swo­jego psiaka
on ci odpowie… 

wiersz
zebrał 113 fiszek • 8 czerwca 2014, 17:11

Okruchy życia...

Na początku była wiel­ka miłość
nieśmiałe spojrzenia
i przy­sięgi składa­ne w obecności
świec, gwiazd i księżyców…
gdy emoc­je opadły
już nie było tak cudownie
ważniej­sze od uczuć
sta­wały się pieniądze i rzeczy
co­raz częściej
gdzieś między wierszami
można było wyczy­tać wyznanie
że nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 104 fiszki • 6 czerwca 2014, 08:45

Niech sobie gadają...

Czasem
trze­ba odejść bez słów
gdy in­ni z uporem
szu­kają ofiar
dla włas­nych win...
nag­le cichną rozmowy
gdy uf­nie
przekraczasz
ich próg...
le­piej jest więc odejść
zos­ta­wić wszstko
bez zbędnych gestów i słów
zam­knąć za sobą
cichut­ko drzwi...
Niech so­bie gadają
żeś tchórz...
nic się nie stanie
prze­cież to żaden ból...
Życie jest ciągłą podróżą
i mod­litwą w drodze
gdzieś w małych kapliczkach
na roz­sta­jach dróg... 

wiersz
zebrał 92 fiszki • 3 czerwca 2014, 21:54

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]