Seneka 18, teksty z czerwca 2013 roku

21 tekstów z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Cza­sem trze­ba odejść, by usłyszeć… zostań. 

aforyzm
zebrał 106 fiszek • 30 czerwca 2013, 07:12

Tasiemka...

Kiedyś
op­lotę two­je dłonie
tasiemką
i na­sycę się
do woli
dotykaniem
i już nie od­bie­rzesz
moim palcom
pieszczot
i nie przy­ciągniesz mnie
zbyt szybko
do siebie
prze­rywając opuszkom
radość
w pół drogi
kochana… 

erotyk
zebrał 117 fiszek • 28 czerwca 2013, 06:36

Pocałunek...

Muśnięciem
wy­budzam cię ze snu
a ty
ot­wierasz oczy
i mówisz... kocham 
uśmiechem
ale bez słów
bo słowa są zbędne
gdy łączy nas już dreszcz
i jed­ność ust... 

erotyk
zebrał 96 fiszek • 27 czerwca 2013, 06:45

Oczekiwanie...

Pochmurno…
smucą się motyle
sprag­nione łąki i piękna...
let­ni deszcz
kryształka­mi kropel
pieści im skrzydła
do­tyka, nawilża
da­je nadzieję
na słońce
i dotyk... 

erotyk
zebrał 104 fiszki • 26 czerwca 2013, 12:31

Chciałem...

Chciałem być od­po­wie­dzią nieba
na jej smut­ny list
w butelce…

Chciałem ją kochać z całych sił
i mi­mo wszystko
najgoręcej…

Chciałem pieścić jej drob­ne dłonie
drżącym niepokojem
ust spragnionych…

Chciałem całować jej nadgarstki
czuć wzburzoną krew
gdy ją dotykam…

Chciałem być jej sensem
dla które­go zechce zer­wać z nałogiem
i po­kochać życie…

Chciałem… lecz ona w liście w butelce
pro­siła tyl­ko o wódkę
i o nic więcej… 

wiersz
zebrał 101 fiszek • 25 czerwca 2013, 14:38

Tak niewiele...

Nie obiecam ci ko­lorów tęczy
bo nie mam skrzy­deł
i nie pot­ra­fię bu­jać w obłokach…
jeśli prag­niesz
po­daru­je ci siebie…
lecz czy zechcesz miła
zwyczaj­ność dni
i sza­rość moich oczu pokochać… 

wiersz
zebrał 101 fiszek • 23 czerwca 2013, 09:35

Dyskretnie obecny...

Cza­sem wi­duję cię
szczęśliwą
z roz­puszczo­nymi włosami
jak uśmie­chasz się w par­ku do traw
do­tykasz kwiatów
zaw­sze tych sa­mych, na skraju
jak­byś wiedziała
że wcześniej pieściły je
mo­je palce…
a później wracasz
do domu
machasz na pożeg­na­nie źdźbłom
lis­tkom, rumiankom
i two­ja dusza smutnieje
gdy zauważasz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 100 fiszek • 19 czerwca 2013, 05:57

Cza­sem los za­miast skrzy­deł, przy­pina dob­rym ludziom ro­gi, by prze­konać się czy rzeczy­wiście są aniołami. 

aforyzm
zebrał 89 fiszek • 18 czerwca 2013, 17:40

Mo­ja nadzieja ma dwie kruche dłonie, które jed­nym dot­knięciem pot­ra­fią przywrócić do życia cały mój świat… 

aforyzm
zebrał 117 fiszek • 17 czerwca 2013, 05:56

Wiem...

Wiem, że jes­teś tam
czuję ten dreszcz
jak prze­mykasz się
między literkami…
a niekiedy na­wet w nocy
gdy on śpi
nie bacząc na grzeszność
szu­kasz tam­tych chwil…
w których
liczy­liśmy się tyl­ko my
ja i ty
i wieczność… 

wiersz
zebrał 106 fiszek • 16 czerwca 2013, 08:52

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]