Seneka 18, poezja

264 teksty (poez­ja) – auto­rem jest Se­neka 18.

Okruchy życia...

Cza­sami blis­kość na chwilę odfruwa
niczym ptak
niesiony na pięknych skrzydłach
słów
na bo­gat­szy i lep­szy ląd...
a wszys­tko tyl­ko po to
by kiedyś
można było le­piej żyć
bez biedy, zmar­twień i trosk...
lecz, gdy na powrót nas­ta­je czas
nikt już zaz­wyczaj nie czeka
tyl­ko mar­twe napisy
na zim­nych ste­lach dusz
snują opo­wieść swą
że tych, dla których chcieliśmy
pra­cować i żyć
za­bił już daw­no czas
w którym blis­kość dla miłości
pod­bi­jała
lep­szy świat... 

wiersz
zebrał 32 fiszki • wczoraj, 18:36

Okruchy życia...

Uchy­lił anioł nieba
uzależnionym
wlał w smut­ne serca
wiarę, nadzieję i miłość
uka­zał piękno
o ja­kim nig­dy na­wet nie śnili
tęczą wyz­naczył most
do życia...
lecz oni za­miast pójść i kochać
zostali
by jeszcze raz spróbo­wać i przegrać
w swo­jej bezsilności... 

wiersz
zebrał 36 fiszek • 8 października 2014, 11:35

Okruchy życia...

Kiedyś spot­kałem anioła
miał siwą brodę
kil­ka tobołków
na kośla­wym wózku
i laskę, którą niekiedy
pod­pierał swo­je wątłe ciało
gdy­bym wte­dy przeszedł obojętnie
tak jak inni
i nie spoj­rzał mu w błękit­ne oczy
pew­nie uznałbym
że to zwykły żebrak... 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 7 października 2014, 19:45

Niebo...

Niebo nie płacze,
gdy ktoś od­chodzi na zawsze
niebo tyl­ko płacze
gdy ktoś od­chodzi na chwilę
za­miast być aniołem
kochać i trwać przy kimś
odfruwa
z kwiat­ka na kwiatek
jak­by był motylem… 

wiersz
zebrał 138 fiszek • 10 czerwca 2014, 17:27

Psie niebo...

Jes­teś aniołem ?
czy ro­zumiesz co to psi strach ?
czy przy­tulasz, gdy burza ?
czy o czys­te mis­ki i karmę dbasz ?
czy kąpiesz, czeszesz
i szcze­pisz na czas ?
czy nie szar­piesz za smycz
gdy się śpie­szysz ?
gdy zacze­pia cię nosem
czy się cie­szysz ?
czy poz­wa­lasz po­leżeć na łóżku ?
czy ser­duszka go­tujesz
w gar­nuszku ?
czy nie złościsz się, gdy cię obudzi ?
jes­teś aniołem ?
za­pytaj swo­jego psiaka
on ci odpowie… 

wiersz
zebrał 112 fiszek • 8 czerwca 2014, 17:11

Okruchy życia...

Na początku była wiel­ka miłość
nieśmiałe spojrzenia
i przy­sięgi składa­ne w obecności
świec, gwiazd i księżyców…
gdy emoc­je opadły
już nie było tak cudownie
ważniej­sze od uczuć
sta­wały się pieniądze i rzeczy
co­raz częściej
gdzieś między wierszami
można było wyczy­tać wyznanie
że nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 104 fiszki • 6 czerwca 2014, 08:45

Niech sobie gadają...

Czasem
trze­ba odejść bez słów
gdy in­ni z uporem
szu­kają ofiar
dla włas­nych win
nag­le cichną
gdy uf­nie przekraczasz
ich próg
le­piej więc odejść
zawrócić
bez zbędnych słów
zam­knąć za sobą cicho drzwi
niech so­bie gadają
że tchórz...
nic się nie stanie
prze­cież to żaden ból
gdyż życie jest ciągłą podróżą
i mod­litwą w drodze
gdzieś w małych kapliczkach
na roz­sta­jach dróg... 

wiersz
zebrał 91 fiszek • 3 czerwca 2014, 21:54

Podróż w czasie...

Są chwi­le, w których tyl­ko ze­gar tyka
a tlący się płomień świecy
prze­nosi mnie w świat wspomnień…
ot­wieram jeszcze raz listy
pok­ry­te pa­tyną czasu
wgłębiam się w sens literek
za­gubionych gdzieś w gąszczu
za­suszo­nych płatków róż
i pieczęci twoich [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 78 fiszek • 29 maja 2014, 21:44

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama