Seneka 18, poezja

281 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest Se­neka 18.

Cienie ...

Gdzieś w smut­nych kom­na­tach tęsknoty
wys­sałem cię z ra­mion niebytu
by zaw­rzeć przy­mie­rze w miłości
i szczęściem uwie­cznić w do­tyku ...

Lecz zaw­sze zni­kasz zbyt szybko
jak ro­sa wys­chnięta na trawie
i mi­mo, że byłaś tak blisko
nie mogłem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 44 fiszki • 10 października 2015, 13:33

Zakazana miłość...

Przy za­pom­nianym mostku
gdzieś w le­sie
nad wys­chniętym strumieniem
spot­kałem miłość
ona i ja 
wtu­leni w siebie
niewidoczni
z da­la od blichtru miast
i ludzkich osądów
w na­miętnym dotyku
chłonęliśmy skradzione chwi­le ...
a gdy nas­tała już noc
uwol­ni­liśmy miłos­ny łańcuch rąk
i pod osłoną gwiazd
roz­sta­liśmy się
wra­cając do miejsc
w których zaw­sze dłuży się czas
właśnie tam
do nie swoich domów... 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 2 sierpnia 2015, 18:21

* * *

Wrażliwi
ni­by ta­cy sami
lecz czują trochę więcej
do­tykają marzeniem
w czy­ny wkładają serce
gdy kochają
miłość opo­wiadają wierszem
roz­sta­nia bolą
znoszą je jed­nak z godnością
lecz tyl­ko z pozoru
bo w samotności
gaszą wszys­tkie gwiazdy
wa­riują z miłości.. 

wiersz
zebrał 60 fiszek • 13 lipca 2015, 18:57

Kiedy tęsknię...

... bo kiedy tęsknię
za­mieniam się w po­korę i ciszę
bo wiem
że kiedy zatęsknię zbyt głośno
za­miast ciebie
powróci do mnie je­dynie echo
a mój głos
sta­nie się wy­ciem do księżyca... 

wiersz
zebrał 76 fiszek • 5 maja 2015, 19:00

Magia miejsc...

Cza­sem wy­ruszam do­nikąd, przed siebie
szu­kam jak daw­niej, na łące barw piękna
zachwy­cam się kształtem chmu­ry na niebie
i chłonę całym sobą na­turę... i czekam...

Ty­le jest ścieżek i traw nieodkrytych
do­tyków, muśnięć, za­pachów i dreszczy
wyz­nań miłos­nych na głazach wyrytych
cóż piękniej­sze­go może być jeszcze...

Pat­rzę i tęsknię, jak ptak zraniony
z nadzieją szu­kam ja­kiegoś człowieka
lecz oprócz ma­gii i pięknej pogody
w tych miej­scach nikt już na mnie nie czeka... 

wiersz
zebrał 74 fiszki • 4 maja 2015, 19:33

Dotykanie...

Pod kos­my­kami włosów
scho­wałaś emocje
od­kry­wam je cierpliwie
włos po włosie
pod drżący­mi palcami
często spot­kam uśmiech
czy to już miłość… 

wiersz
zebrał 60 fiszek • 2 lutego 2015, 10:05

Ukryte emocje...

Tak bar­dzo pragnę cię przeczytać
jak ma­giczny wiersz
wczuć się w two­je myśli
li­ter­ka po literce
od­kryć między wersami
każdy dreszcz
do­tykać, pieścić, smakować
emocję i drżenie słów
unieś się wraz z tobą i opaść
na kar­tki biel
zna­leźć w to­bie cząstkę siebie
i być natchnieniem
za­mysłem
na ko­lej­ny wiersz… 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 29 stycznia 2015, 17:40

Okruchy życia...

Codzien­nie upi­jam się winem
z cier­pkich wiśni
to wszys­tko na co mnie stać
pragnę zapomnieć
lecz w każdej odsłonie dnia
po­tykam się o ślady
tam­tych chwil, pamiątek
i miejsc
na­wet sta­ry wik­li­nowy fotel
pachnie tobą
w sieni zat­rzy­mał się czas
cisza, pus­tka i ja
nad ok­nem pająk wi­je ko­lejną sieć
da­je złudzenie
że nie jes­tem sam..
słucham sze­les­tu za­suszo­nych ziół
ale to tyl­ko wiatr
bez­czel­nie po­rusza nadzieją
cze­kam, choć wiem
że nie za­pukasz do moich drzwi
tęsknię...
wy­pijam ko­lej­ny łyk… 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 20 stycznia 2015, 17:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama