Seneka 18, poezja

266 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest Se­neka 18.

Okruchy życia...

Cza­sami odchodzisz
tak jak­by nig­dy nic nas nie łączyło
mak­sy­mal­nie obojętna
z przytupnięciem
od­wra­casz się na jed­nej nodze
by, na pożegnanie
wzro­kiem wy­razić swój gniew
i podkreślić
wagę swo­jej decyzji
lecz za­miast po­wagi i złości
two­ja twarz łagodnieje
po chwili
wra­casz lek­ko zawstydzona
bo jak można zapomnieć
zab­rać z sobą kogoś
ko­mu obiecało się iść razem
na końce świata... 

wiersz
zebrał 34 fiszki • wczoraj, 08:49

Magia muśnięć...

Nie zaw­stydzisz poetę miłością
na­wet gdy­byś o uczuciach
wie­dział dosłow­nie wszystko
nie zawstydzisz...
bo poeta pot­ra­fi więcej
niż tyl­ko kochać
poeta pot­ra­fi słowem wzbudzać
dreszcze
za­nim prag­nienia nadążą zamieniać
je w dotyk... 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 22 października 2014, 11:37

Okruchy życia...

Cza­sami blis­kość na chwilę odfruwa
niczym ptak
niesiony na pięknych skrzydłach
słów
na bo­gat­szy i lep­szy ląd...
a wszys­tko tyl­ko po to
by kiedyś
można było le­piej żyć
bez biedy, zmar­twień i trosk...
lecz, gdy na powrót nas­ta­je czas
nikt już zaz­wyczaj nie czeka
tyl­ko mar­twe napisy
na zim­nych ste­lach dusz
snują opo­wieść swą
że tych, dla których chcieliśmy
pra­cować i żyć
za­bił już daw­no czas
w którym blis­kość dla miłości
pod­bi­jała
lep­szy świat... 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 19 października 2014, 18:36

Okruchy życia...

Uchy­lił anioł nieba
uzależnionym
wlał w smut­ne serca
wiarę, nadzieję i miłość
uka­zał piękno
o ja­kim nig­dy na­wet nie śnili
tęczą wyz­naczył most
do życia...
lecz oni za­miast pójść i kochać
zostali
by jeszcze raz spróbo­wać i przegrać
w swo­jej bezsilności... 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 8 października 2014, 11:35

Okruchy życia...

Kiedyś spot­kałem anioła
miał siwą brodę
kil­ka tobołków
na kośla­wym wózku
i laskę, którą niekiedy
pod­pierał swo­je wątłe ciało
gdy­bym wte­dy przeszedł obojętnie
tak jak inni
i nie spoj­rzał mu w błękit­ne oczy
pew­nie uznałbym
że to zwykły żebrak... 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 7 października 2014, 19:45

Niebo...

Niebo nie płacze,
gdy ktoś od­chodzi na zawsze
niebo tyl­ko płacze
gdy ktoś od­chodzi na chwilę
za­miast być aniołem
kochać i trwać przy kimś
odfruwa
z kwiat­ka na kwiatek
jak­by był motylem… 

wiersz
zebrał 138 fiszek • 10 czerwca 2014, 17:27

Psie niebo...

Jes­teś aniołem ?
czy ro­zumiesz co to psi strach ?
czy przy­tulasz, gdy burza ?
czy o czys­te mis­ki i karmę dbasz ?
czy kąpiesz, czeszesz
i szcze­pisz na czas ?
czy nie szar­piesz za smycz
gdy się śpie­szysz ?
gdy zacze­pia cię nosem
czy się cie­szysz ?
czy poz­wa­lasz po­leżeć na łóżku ?
czy ser­duszka go­tujesz
w gar­nuszku ?
czy nie złościsz się, gdy cię obudzi ?
jes­teś aniołem ?
za­pytaj swo­jego psiaka
on ci odpowie… 

wiersz
zebrał 112 fiszek • 8 czerwca 2014, 17:11

Okruchy życia...

Na początku była wiel­ka miłość
nieśmiałe spojrzenia
i przy­sięgi składa­ne w obecności
świec, gwiazd i księżyców…
gdy emoc­je opadły
już nie było tak cudownie
ważniej­sze od uczuć
sta­wały się pieniądze i rzeczy
co­raz częściej
gdzieś między wierszami
można było wyczy­tać wyznanie
że nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 104 fiszki • 6 czerwca 2014, 08:45

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama