Seneka 18, poezja

251 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest Se­neka 18.

W każdym spojrzeniu...

Cóż dzi­siaj znaczy kochać blis­kich ?
na­wet złoczyńcy potrafią...
kochać prawdziwie
to znaczy, mieć ser­ce ot­warte
na wszystkich
po­dawać dłoń, przy­tulać
winę przebaczyć
i tak szczerze pragnąć
miłością się dzielić
aż w każdym spoj­rze­niu
Zmar­twychwstałego
być w sta­nie zobaczyć...

.................................................................................................
Życzę wszys­tkim miłych świątecznych chwil, po­gody ducha i ra­dości po­wita­nia Zmar­twychwstałego, a tym, którzy nie będą święto­wać, miłego od­poczyn­ku i dużo słońca. 

wiersz
zebrał 77 fiszek • 18 kwietnia 2014, 17:51

:)

Nie wiem, co cze­ka mnie jutro
chcę cie­szyć się z te­go, co mam
wyrzucę na zaw­sze z duszy smutek
stanę się chwilą… co mi tam…

Ułożę puzzle dob­rych chwil w całość
ta­ki kra­job­raz duszy z ra­dością tęczy [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 80 fiszek • 9 marca 2014, 12:21

Rytuały...

Za­palam świecę
w po­koju pus­tka i cisza
tyl­ko ser­ce ja­koś tak
moc­niej bije
jak­by chciało od życia
cze­goś więcej…
do­tykam kil­ku zdjęć
modlę się
gaszę płomień
zasypiam…
tak właśnie zaw­sze
za tobą tęsknię… 

wiersz
zebrał 78 fiszek • 3 marca 2014, 09:51

Okruchy życia...

Cza­sem pragnienia
wy­biegają zbyt szyb­ko
przed myśli, przed miłość
jak skry duszy niespokojnej
pełnej sprzeczności
parzą nas og­niem bólu
a my bojąc się samotności
szu­kamy spełnienia
te­raz, już, cza­sem aż na siłę
by­le czuć się kochanym
cho­ciaż dob­rze wiemy
że to wszys­tko bez sensu
że to tyl­ko na chwilę… 

wiersz
zebrał 67 fiszek • 7 lutego 2014, 09:06

Okruchy życia...

Cza­sem nieszczęścia
zbliżają nas do siebie najbardziej
gdy nag­le los ga­si nam
wszys­tkie nadzieje
po­daje­my so­bie dłoń
dźwi­gamy się wza­jem­nie
z ot­chłani łez
i na każdym życiowym zakręcie
trzy­mamy się już razem
by nie przejść przez życie
po omacku… 

wiersz
zebrał 65 fiszek • 6 lutego 2014, 13:51

Takie tam...

Je­dyne, co miałem
to ko­minek przerobiony
z kaf­lo­wego pieca
kil­ka ru­pieci, ja­kieś łóżko
ku­pione na targu
w pośpiechu
stół a na nim zaw­sze świeca
by og­rzać pustkę
którą no­siłem w sercu
łazienkę i kil­ka płytek położonych
nieprofesjonalnie
kuchnię ma­lutką bez okna
na sznur­kach suszone [...] — czytaj całość »

wiersz
zebrał 71 fiszek • 2 lutego 2014, 09:07

Czarodziejka Wena :)

Cza­sami wena
jest jak spa­dająca łza
roz­my­wa wyz­nań sens
i wszys­tko co jeszcze trwa
mu­si skończyć się
jak piękny sen…
lecz by­wa i tak
że pat­rząc przez łzy
od­kry­je w trwa­niu sens
dos­ta­wi krop­ki dwie
i wszys­tko cud­ne jest
nadzieja na­dal trwa
i wier­sz nie kończy się… 

wiersz
zebrał 74 fiszki • 31 stycznia 2014, 18:50

Dyskretnie obecna...

Nig­dy cię nie widziałem
lecz czuję, że zawsze
jes­teś blisko
jak­byśmy kiedyś wspólnie
od­kry­wali magię
w naj­piękniej­szych liściach
a później wpla­tali je
we włosy
ty mnie ja tobie
jak kwiaty
i czer­pa­li radość
że ty­le w nas z dziecka
i na przekór gapiom
na ich zdziwienie
od­po­wiada­liśmy uśmiechem
ciesząc się wiosną
mi­mo, że dla nich była to jesień… 

wiersz
zebrał 71 fiszek • 10 listopada 2013, 10:11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama