Seneka 18, poezja

276 tekstów (poez­ja) – auto­rem jest Se­neka 18.

Dotykanie...

Pod kos­my­kami włosów
scho­wałaś emocje
od­kry­wam je cierpliwie
włos po włosie
pod drżący­mi palcami
często spot­kam uśmiech
czy to już miłość… 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 2 lutego 2015, 10:05

Ukryte emocje...

Tak bar­dzo pragnę cię przeczytać
jak ma­giczny wiersz
wczuć się w two­je myśli
li­ter­ka po literce
od­kryć między wersami
każdy dreszcz
do­tykać, pieścić, smakować
emocję i drżenie słów
unieś się wraz z tobą i opaść
na kar­tki biel
zna­leźć w to­bie cząstkę siebie
i być natchnieniem
za­mysłem
na ko­lej­ny wiersz… 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 29 stycznia 2015, 17:40

Okruchy życia...

Codzien­nie upi­jam się winem
z cier­pkich wiśni
to wszys­tko na co mnie stać
pragnę zapomnieć
lecz w każdej odsłonie dnia
po­tykam się o ślady
tam­tych chwil, pamiątek
i miejsc
na­wet sta­ry wik­li­nowy fotel
pachnie tobą
w sieni zat­rzy­mał się czas
cisza, pus­tka i ja
nad ok­nem pająk wi­je ko­lejną sieć
da­je złudzenie
że nie jes­tem sam..
słucham sze­les­tu za­suszo­nych ziół
ale to tyl­ko wiatr
bez­czel­nie po­rusza nadzieją
cze­kam, choć wiem
że nie za­pukasz do moich drzwi
tęsknię...
wy­pijam ko­lej­ny łyk… 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 20 stycznia 2015, 17:51

Okruchy życia...

Zaw­sze, gdy upadam
przy­tulam się do kamienia
wte­dy jest mi lżej…
dziwne
bo prze­cież wszys­cy mówią
że ka­mień
ser­ca nie ma… 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 14 stycznia 2015, 10:29

Pozwolę dopalić się świeczce...

w półmroku
na­piszę piękny wier­sz
z wczo­raj­szych tkli­wych zdań
i przesłodzo­nych ma­gią świąt obietnic…
piórem przywrócę jeszcze raz
łama­nego opłat­ka trzask
i ku podzięce umie­szczę wiersz
na „ fej­sie ”
słowa­mi jeszcze raz
na chwilę zat­rzy­mam czas
aż skończy się noc
i zgaśnie knot…
a gdy za­puka w ok­no dzień
położę się spełniony spać
ucieknę w błogi sen
od miałkich, pus­tych słów
od sa­mego siebie
od tej całej p……….
grud­niowej schizofrenii… 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 27 grudnia 2014, 19:30

Okruchy życia...

Niekiedy war­to spróbo­wać od końca
tak jak pa­ra staruszków
za­fas­cy­nować się pięknem ptaków
z pob­liskiego parku
nie mówić nic i nie pragnąć niczego
oprócz by­cia bliżej siebie
kar­mić kaczki
pochy­lać się nad kwiatami
uśmie­chać się do przechodniów
a później bez zas­ma­kowa­nia dotyku
poz­wo­lić so­bie odejść
a jeśli na­rodzi się tęsknota
do­piero wtedy
spot­kać się jeszcze raz
kochać się na­miętnie lecz dojrzale
pięknie i odpowiedzialnie
i zaw­sze pragnąć być blis­ko siebie
tak jak ta pa­ra staruszków
która swoimi kro­kami wyz­nacza szlak
do praw­dzi­wego nieba... 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 17 grudnia 2014, 13:54

Ku pamięci...

Zes­trze­lili ptaka
rozpętała się afera
jed­ni zrzu­cają winę na drugich
to nie my, to oni
a jeszcze in­ni wieszczą
że ptak sam spadł
bo miał złama­ne skrzydło
ludzie po­wychodzi­li z chat
pędzą na szyję na łeb
jed­ni po ko­loro­we pióra na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 47 fiszek • 9 listopada 2014, 18:49

Okruchy życia...

Na pożegnanie
dot­knęłaś moich ust
ka­załaś mil­czeć
gdy gasło two­je życie
od­pro­wadziłem cię
pocałunkiem
a gdy poczułem chłód
spanikowany
ścisnąłem two­je dłonie
wierząc, że swoim ciepłem
spra­wię, że wrócisz
bez­silny przyrzekłem sobie
że kiedyś cię odnajdę...
te­raz żyję
wspom­nieniami tam­tych dni
wto­piony w bez­sensowną bezdomność
ówczes­nych uczuć
cza­sem modlę się pokornie
niekiedy płaczę
a gdy ni­kogo już nie ma na cmentarzu
roz­ma­wiam z tobą
jak kiedyś
i wierzę
że każdy za­palo­ny znicz
właśnie tu i teraz
gdy klęczę
ma głębo­ki sens
by spot­kać cię kiedyś jeszcze raz... 

wiersz
zebrał 67 fiszek • 31 października 2014, 20:42

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama