Seneka 18, aforyzmy

324 teksty (afo­ryz­my) – auto­rem jest Se­neka 18.

Od­rzu­conych naj­chętniej przyj­mu­je papier... 

aforyzm
zebrał 38 fiszek • 19 lutego 2015, 09:53

Sa­mot­ny człowiek jest jak opuszczo­ny dom, za­ras­ta kurzem wspomnień. 

aforyzm
zebrał 36 fiszek • 15 lutego 2015, 21:06

Często w ero­tykach, między li­tera­mi, uk­ry­wa się samotność… 

aforyzm
zebrał 29 fiszek • 9 lutego 2015, 20:43

Wra­cając z piekła uza­leżnienia, zbyt szyb­ko człowiek chciałby stać się dla in­nych wszys­tko­wiedzącym aniołem… za­pomi­nając, że trzeźwość to tyl­ko jed­no skrzydło zaś dru­gie to pokora… 

aforyzm
zebrał 38 fiszek • 28 stycznia 2015, 13:54

Sa­mot­ność jest tą częścią ludzkiego życia w której nadzieja pisze wier­sze... niedokończone. 

aforyzm
zebrał 45 fiszek • 26 stycznia 2015, 19:28

W więzieniu strachu kluczem do wol­ności jest słowo... 

aforyzm
zebrał 40 fiszek • 12 stycznia 2015, 10:00

Tyl­ko ten od­krył ta­jem­nicę ściany płaczu, kto powrócił do do­mu z uśmiechem... 

aforyzm
zebrał 37 fiszek • 11 stycznia 2015, 20:19

Zbyt dużo cza­su poświęca­my na oma­wianie tra­gedii człowieka, za­miast wes­przeć go choćby tyl­ko jedną chwilą przed… 

aforyzm
zebrał 41 fiszek • 10 stycznia 2015, 19:20

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama