Seneka 18, aforyzmy

358 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest Se­neka 18.

Nie mu­sisz być Bo­giem aby po­daro­wać ko­muś niebo...

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 39 fiszek • 24 lutego 2016, 20:57

Człowiek zaz­wyczaj wte­dy sta­je się dob­ry, gdy ni­komu nie wy­pada już źle go oce­niać ... 

aforyzm
zebrał 44 fiszki • 7 lutego 2016, 12:45

Na­miętność to ta­ki ma­giczny po­całunek, który po smukłej szyi gra­nice przek­racza, od­kry­wa niez­na­ne, jak poszu­kiwacz pe­reł, niżej i niżej opa­da, aż do szczęścia bram lub do sa­mego dna ... 

aforyzm
zebrał 40 fiszek • 2 stycznia 2016, 18:06

Często pro­simy ... wróć, za późno o ... zostań. 

aforyzm
zebrał 53 fiszki • 19 grudnia 2015, 17:33

Na­wet w sieci, można poz­nać człowieka po je­go his­to­rii, tej dum­nej i tej wstyd­li­wej ... tyl­ko zaz­wyczaj ta dru­ga, by­wa już usunięta. 

aforyzm
zebrał 36 fiszek • 21 listopada 2015, 15:09

Po przejściach... to ta­ki człowiek, który mi­mo wielu upadków, niesie swój krzyż z nadzieją ... 

aforyzm
zebrał 43 fiszki • 18 listopada 2015, 13:48

Na­wet, gdy opadną wszys­tkie liście, gałęzie nie przes­taną obej­mo­wać ... 

aforyzm
zebrał 51 fiszek • 17 listopada 2015, 11:13

Często, po dob­rej wódce i po dob­rym sek­sie, do­wiadu­je się człowiek, co mu w duszy gra ... 

aforyzm
zebrał 37 fiszek • 8 listopada 2015, 18:11

W błędnym ko­le uza­leżnień praw­da ma wiele kłamstw... 

aforyzm dnia z 9 listopada 2015 roku
zebrał 65 fiszek • 7 listopada 2015, 16:28

Cza­sem dłużej płonie znicz na cmen­tarzu niż ludzka miłość za życia ... 

aforyzm
zebrał 61 fiszek • 31 października 2015, 18:07

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

25 marca 2016, 12:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st Święta Zmar­twychwsta­nia Pańskiego, to [...]

25 marca 2016, 11:14nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Święta Zmar­twychwsta­nia Pańskiego, to [...]

25 marca 2016, 11:08szpulka sko­men­to­wał tek­st Święta Zmar­twychwsta­nia Pańskiego, to [...]

25 marca 2016, 11:08shulag sko­men­to­wał tek­st Święta Zmar­twychwsta­nia Pańskiego, to [...]

25 marca 2016, 11:06Seneka 18 sko­men­to­wał tek­st Święta Zmar­twychwsta­nia Pańskiego, to [...]

25 marca 2016, 10:36shulag sko­men­to­wał tek­st Święta Zmar­twychwsta­nia Pańskiego, to [...]

25 marca 2016, 10:32jantar sko­men­to­wał tek­st Święta Zmar­twychwsta­nia Pańskiego, to [...]