Seneka 18, aforyzmy

354 teksty (afo­ryz­my) – auto­rem jest Se­neka 18.

Na­wet w sieci, można poz­nać człowieka po je­go his­to­rii, tej dum­nej i tej wstyd­li­wej ... tyl­ko zaz­wyczaj ta dru­ga, by­wa już usunięta. 

aforyzm
zebrał 26 fiszek • 21 listopada 2015, 15:09

Po przejściach... to ta­ki człowiek, który mi­mo wielu upadków, niesie swój krzyż z nadzieją ... 

aforyzm
zebrał 32 fiszki • 18 listopada 2015, 13:48

Na­wet, gdy opadną wszys­tkie liście, gałęzie nie przes­taną obej­mo­wać ... 

aforyzm
zebrał 37 fiszek • 17 listopada 2015, 11:13

Często, po dob­rej wódce i po dob­rym sek­sie, do­wiadu­je się człowiek, co mu w duszy gra ... 

aforyzm
zebrał 35 fiszek • 8 listopada 2015, 18:11

W błędnym ko­le uza­leżnień praw­da ma wiele kłamstw... 

aforyzm dnia z 9 listopada 2015 roku
zebrał 62 fiszki • 7 listopada 2015, 16:28

Cza­sem dłużej płonie znicz na cmen­tarzu niż ludzka miłość za życia ... 

aforyzm
zebrał 59 fiszek • 31 października 2015, 18:07

Cisza ma wiele prawd ... 

aforyzm
zebrał 55 fiszek • 30 października 2015, 21:09

Miłość to dwie sa­mot­ne, niewi­doczne kres­ki, które w pew­nym mo­men­cie spo­tykają się, a później ja­kiś czas pną się obok siebie w górę, by na ko­niec się dot­knąć i stać się sercem... 

aforyzm
zebrał 60 fiszek • 25 października 2015, 08:00

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama