Seneka 18, aforyzmy

315 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest Se­neka 18.

Każda sa­mot­ność kry­je w so­bie ta­jem­nicę piękna, lecz ludziom zaz­wyczaj od­wa­gi brak, by za­pukać do drzwi, za­palić światło i od­kryć jej błękit... 

aforyzm
zebrał 25 fiszek • przedwczoraj, 10:42

Blis­kość rodzi się zaw­sze tam, gdzie ludzie nie wstydzą się swo­jej wrażliwości... 

aforyzm
zebrał 37 fiszek • 15 grudnia 2014, 18:39

Piękny uśmiech może łączyć wie­cznie... tyl­ko, że ludzie zbyt często pragną żyć tyl­ko chwilą. 

aforyzm
zebrał 56 fiszek • 2 listopada 2014, 18:23

Są ta­kie gro­by do których ścieżki wy­dep­tu­je samotność... 

aforyzm
zebrał 67 fiszek • 1 listopada 2014, 12:55

Cza­sem trud­no jest zro­zu­mieć sa­mot­ność człowieka, jest jak nieod­gad­niona ta­jem­ni­ca po­roz­rzu­ca­nych po noc­nym niebie gwiazd... ni­by mi­liony światełek, lecz tyl­ko niektóre złączo­ne są w sen­sowną całość... 

aforyzm
zebrał 49 fiszek • 30 października 2014, 17:20

Piękno zaw­sze będzie budzić w człowieku prag­nienie do­tyku i strach, że po muśnięciu zap­ragnie nag­le zos­ta­wić wszys­tko i uciec... w stronę słońca. 

aforyzm
zebrał 36 fiszek • 28 września 2014, 17:11

Każdy smu­tek cze­ka na swoją nadzieję, tak jak sa­mot­ność na kro­ki... za­nim ktoś za­puka do drzwi. 

aforyzm
zebrał 55 fiszek • 21 września 2014, 17:32

Gdy między perłami za­puszcza korze­nie egoizm, wśród pol­nych ka­mieni pnie się ku słońcu radość... 

aforyzm
zebrał 72 fiszki • 10 września 2014, 18:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama