Seneka 18, aforyzmy

295 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest Se­neka 18.

Na pe­ronach złama­nych serc, bez­nadzieja pod­sta­wia po­ciągi donikąd... 

aforyzm
zebrał 65 fiszek • 11 kwietnia 2014, 19:11

Nasza wrażli­wość cza­sem przechodzi przez jez­dnie... ma małe ser­ce, ma­giczny ry­jek i kolce. 

aforyzm
zebrał 75 fiszek • 10 kwietnia 2014, 13:31

Gdy­byśmy tyl­ko chcieli od­kry­wać piękno dusza­mi, oka­załoby się, że na­wet zwykłe ka­mienie mogą mieć ma­giczne marzenia… 

aforyzm
zebrał 83 fiszki • 9 kwietnia 2014, 11:00

Często wier­sz, to za­pis roz­mo­wy z kamieniem… 

aforyzm
zebrał 73 fiszki • 6 kwietnia 2014, 11:00

Cza­sem jed­na, krótka chwi­la, w której wspólnie pochy­lamy się nad pta­kiem ze złama­nym skrzydłem może być zaczątkiem naj­piękniej­szych więzi… szko­da, że tyl­ko nieliczni wierzą, że na wrażli­wości można również zbu­dować coś tak wiel­kiego jak miłość. 

aforyzm
zebrał 65 fiszek • 3 kwietnia 2014, 09:38

Gdy leżałem, większość przechodziła obok mnie obojętnie, tyl­ko nieliczni pochy­lili się, by spraw­dzić czy jeszcze… mam portfel. 

aforyzm
zebrał 75 fiszek • 2 kwietnia 2014, 18:15

Ważniej­sze od gwiazd były dla mnie jej dłonie, które moc­no ścis­kałem, gdy nasze dusze zajęte były ok­ry­waniem ma­gicznych połaci ga­lak­tycznych wysp... szko­da tyl­ko, że zaw­sze była tak bar­dzo pochłonięta niebem, że nig­dy nie od­wza­jem­niła mo­jego uścisku. 

aforyzm
zebrał 86 fiszek • 27 marca 2014, 07:02

Co­raz częściej mi­jam ludzi obojętnie, bo od­noszę wrażenie, że są zbyt ideal­ni... a ja chciałbym ko­muś ofiaro­wać tyl­ko swoją miłość. 

aforyzm
zebrał 133 fiszki • 26 marca 2014, 08:51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama