Seneka 18

882 teksty – auto­rem jest Se­neka 18.

W każdym spojrzeniu...

Cóż dzi­siaj znaczy kochać blis­kich ?
na­wet złoczyńcy potrafią...
kochać prawdziwie
to znaczy, mieć ser­ce ot­warte
na wszystkich
po­dawać dłoń, przy­tulać
winę przebaczyć
i tak szczerze pragnąć
miłością się dzielić
aż w każdym spoj­rze­niu
Zmar­twychwstałego
być w sta­nie zobaczyć...

.................................................................................................
Życzę wszys­tkim miłych świątecznych chwil, po­gody ducha i ra­dości po­wita­nia Zmar­twychwstałego, a tym, którzy nie będą święto­wać, miłego od­poczyn­ku i dużo słońca. 

wiersz
zebrał 81 fiszek • 18 kwietnia 2014, 17:51

Naj­ważniej­sze chwi­le to te, w których mogę cię do­tykać, wszys­tkie in­ne są tyl­ko marze­niem al­bo tęsknotą... 

aforyzm
zebrał 68 fiszek • 17 kwietnia 2014, 19:51

Na sta­wie miłość
po­całun­kiem łabędzi
ser­ce rysuje. 

haiku
zebrał 72 fiszki • 16 kwietnia 2014, 20:15

Na pe­ronach złama­nych serc, bez­nadzieja pod­sta­wia po­ciągi donikąd... 

aforyzm
zebrał 81 fiszek • 11 kwietnia 2014, 19:11

Nasza wrażli­wość cza­sem przechodzi przez jez­dnie... ma małe ser­ce, ma­giczny ry­jek i kolce. 

aforyzm
zebrał 78 fiszek • 10 kwietnia 2014, 13:31

Gdy­byśmy tyl­ko chcieli od­kry­wać piękno dusza­mi, oka­załoby się, że na­wet zwykłe ka­mienie mogą mieć ma­giczne marzenia… 

aforyzm
zebrał 87 fiszek • 9 kwietnia 2014, 11:00

Trud­no jest kochać
gdy ciągle próbu­jesz mnie
bo ktoś cię skrzywdził 

haiku
zebrał 96 fiszek • 8 kwietnia 2014, 18:55

Często wier­sz, to za­pis roz­mo­wy z kamieniem… 

aforyzm
zebrał 75 fiszek • 6 kwietnia 2014, 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama