Seneka 18

907 tekstów – auto­rem jest Se­neka 18.

Każdy smu­tek cze­ka na swoją nadzieję, tak jak sa­mot­ność na kro­ki... za­nim ktoś za­puka do drzwi. 

aforyzm
zebrał 33 fiszki • 21 września 2014, 17:32

Gdy między perłami za­puszcza korze­nie egoizm, wśród pol­nych ka­mieni pnie się ku słońcu radość... 

aforyzm
zebrał 60 fiszek • 10 września 2014, 18:51

Naj­bar­dziej bo­li sa­mot­ność, gdy cisza ociera się o nieza­gojo­ne rany... 

aforyzm
zebrał 100 fiszek • 24 sierpnia 2014, 16:05

Niebo...

Niebo nie płacze,
gdy ktoś od­chodzi na zawsze
niebo tyl­ko płacze
gdy ktoś od­chodzi na chwilę
za­miast być aniołem
kochać i trwać przy kimś
odfruwa
z kwiat­ka na kwiatek
jak­by był motylem… 

wiersz
zebrał 136 fiszek • 10 czerwca 2014, 17:27

Psie niebo...

Jes­teś aniołem ?
czy ro­zumiesz co to psi strach ?
czy przy­tulasz, gdy burza ?
czy o czys­te mis­ki i karmę dbasz ?
czy kąpiesz, czeszesz
i szcze­pisz na czas ?
czy nie szar­piesz za smycz
gdy się śpie­szysz ?
gdy zacze­pia cię nosem
czy się cie­szysz ?
czy poz­wa­lasz po­leżeć na łóżku ?
czy ser­duszka go­tujesz
w gar­nuszku ?
czy nie złościsz się, gdy cię obudzi ?
jes­teś aniołem ?
za­pytaj swo­jego psiaka
on ci odpowie… 

wiersz
zebrał 111 fiszek • 8 czerwca 2014, 17:11

Okruchy życia...

Na początku była wiel­ka miłość
nieśmiałe spojrzenia
i przy­sięgi składa­ne w obecności
świec, gwiazd i księżyców…
gdy emoc­je opadły
już nie było tak cudownie
ważniej­sze od uczuć
sta­wały się pieniądze i rzeczy
co­raz częściej
gdzieś między wierszami
można było wyczy­tać wyznanie
że nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 103 fiszki • 6 czerwca 2014, 08:45

Niech sobie gadają...

Czasem
trze­ba odejść bez słów
gdy in­ni z uporem
szu­kają ofiar
dla włas­nych win
nag­le cichną
gdy uf­nie przekraczasz
ich próg
le­piej więc odejść
zawrócić
bez zbędnych słów
zam­knąć za sobą cicho drzwi
niech so­bie gadają
że tchórz...
nic się nie stanie
prze­cież to żaden ból
gdyż życie jest ciągłą podróżą
i mod­litwą w drodze
gdzieś w małych kapliczkach
na roz­sta­jach dróg... 

wiersz
zebrał 91 fiszek • 3 czerwca 2014, 21:54

Moc słów...

Cza­sem słowa budzą dreszcze
są jak muśnięcia
drżących ust
po sprag­nionej skórze
aż chciało by się pragnąć więcej
być bliżej
by unieść się do nieba
w tańcu ciał
i jak płoche motyle
opaść ra­zem w zachwycie
całować dłoni puls
i kochać się dzi­ko, namiętnie
bez słów
całe życie... 

erotyk
zebrał 111 fiszek • 30 maja 2014, 11:39

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama