Seneka 18

924 teksty – auto­rem jest Se­neka 18.

Każda sa­mot­ność kry­je w so­bie ta­jem­nicę piękna, lecz ludziom zaz­wyczaj od­wa­gi brak, by za­pukać do drzwi, za­palić światło i od­kryć jej błękit... 

aforyzm
zebrał 28 fiszek • 18 grudnia 2014, 10:42

Okruchy życia...

Niekiedy war­to spróbo­wać od końca
tak jak pa­ra staruszków
za­fas­cy­nować się pięknem ptaków
z pob­liskiego parku
nie mówić nic i nie pragnąć niczego
oprócz by­cia bliżej siebie
kar­mić kaczki
pochy­lać się nad kwiatami
uśmie­chać się do przechodniów
a później bez zas­ma­kowa­nia dotyku
poz­wo­lić so­bie odejść
a jeśli na­rodzi się tęsknota
do­piero wtedy
spot­kać się jeszcze raz
kochać się na­miętnie lecz dojrzale
pięknie i odpowiedzialnie
i zaw­sze pragnąć być blis­ko siebie
tak jak ta pa­ra staruszków
która swoimi kro­kami wyz­nacza szlak
do praw­dzi­wego nieba... 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 17 grudnia 2014, 13:54

Blis­kość rodzi się zaw­sze tam, gdzie ludzie nie wstydzą się swo­jej wrażliwości... 

aforyzm
zebrał 37 fiszek • 15 grudnia 2014, 18:39

Ku pamięci...

Zes­trze­lili ptaka
rozpętała się afera
jed­ni zrzu­cają winę na drugich
to nie my, to oni
a jeszcze in­ni wieszczą
że ptak sam spadł
bo miał złama­ne skrzydło
ludzie po­wychodzi­li z chat
pędzą na szyję na łeb
jed­ni po ko­loro­we pióra na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 46 fiszek • 9 listopada 2014, 18:49

Piękny uśmiech może łączyć wie­cznie... tyl­ko, że ludzie zbyt często pragną żyć tyl­ko chwilą. 

aforyzm
zebrał 56 fiszek • 2 listopada 2014, 18:23

Są ta­kie gro­by do których ścieżki wy­dep­tu­je samotność... 

aforyzm
zebrał 67 fiszek • 1 listopada 2014, 12:55

Okruchy życia...

Na pożegnanie
dot­knęłaś moich ust
ka­załaś mil­czeć
gdy gasło two­je życie
od­pro­wadziłem cię
pocałunkiem
a gdy poczułem chłód
spanikowany
ścisnąłem two­je dłonie
wierząc, że swoim ciepłem
spra­wię, że wrócisz
bez­silny przyrzekłem sobie
że kiedyś cię odnajdę...
te­raz żyję
wspom­nieniami tam­tych dni
wto­piony w bez­sensowną bezdomność
ówczes­nych uczuć
cza­sem modlę się pokornie
niekiedy płaczę
a gdy ni­kogo już nie ma na cmentarzu
roz­ma­wiam z tobą
jak kiedyś
i wierzę
że każdy za­palo­ny znicz
właśnie tu i teraz
gdy klęczę
ma głębo­ki sens
by spot­kać cię kiedyś jeszcze raz... 

wiersz
zebrał 65 fiszek • 31 października 2014, 20:42

Cza­sem trud­no jest zro­zu­mieć sa­mot­ność człowieka, jest jak nieod­gad­niona ta­jem­ni­ca po­roz­rzu­ca­nych po noc­nym niebie gwiazd... ni­by mi­liony światełek, lecz tyl­ko niektóre złączo­ne są w sen­sowną całość... 

aforyzm
zebrał 49 fiszek • 30 października 2014, 17:20

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama