Seneka 18

967 tekstów – auto­rem jest Se­neka 18.

Cienie ...

Gdzieś w smut­nych kom­na­tach tęsknoty
wys­sałem cię z ra­mion niebytu
by zaw­rzeć przy­mie­rze w miłości
i szczęściem uwie­cznić w do­tyku ...

Lecz zaw­sze zni­kasz zbyt szybko
jak ro­sa wys­chnięta na trawie
i mi­mo, że byłaś tak blisko
nie mogłem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 20 fiszek • dzisiaj, 13:33

Smu­tek również może być piękny, gdy wy­doby­wają go z duszy wspom­nienia a dreszcze za­mieniają go w dźwięki ...

Odtwórz 

aforyzm
zebrał 47 fiszek • 6 października 2015, 11:12

Zaw­sze pow­staję z ko­lan z myślą wyłącznie o so­bie, bo dla in­nych i tak będą ważniej­sze mo­je upad­ki ... 

aforyzm
zebrał 74 fiszki • 4 października 2015, 08:08

De­likat­ność jest szep­tem do­tyku ... 

aforyzm
zebrał 76 fiszek • 3 października 2015, 19:00

Sa­mot­ność kroczy zaw­sze tuż za człowiekiem ... mus­ka go, gdy ten się po­ty­ka, osacza, gdy upa­da ... 

aforyzm
zebrał 72 fiszki • 1 października 2015, 18:28

Tyl­ko pies zaw­sze gotów jest zos­tać, gdy za­miast łap urosną mu skrzydła... człowiek zaz­wyczaj wte­dy od­fru­wa ... 

aforyzm
zebrał 68 fiszek • 25 września 2015, 19:39

Po­goda ducha, jest jak chro­niąca człowieka niewi­doczna szy­ba od której od­bi­jają się wszys­tkie złe emoc­je ... 

aforyzm
zebrał 85 fiszek • 21 września 2015, 19:37

Nieśmiałość to piękno scho­wane w najgłębszej szuf­ladzie ludzkiej duszy, do której ot­worze­nia pot­rzeb­ny jest klucz o naz­wie ... cierpliwość. 

aforyzm
zebrał 85 fiszek • 20 września 2015, 08:25

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama