Seneka 18

938 tekstów – auto­rem jest Se­neka 18.

Od­rzu­conych naj­chętniej przyj­mu­je papier... 

aforyzm
zebrał 32 fiszki • 19 lutego 2015, 09:53

Sa­mot­ny człowiek jest jak opuszczo­ny dom, za­ras­ta kurzem wspomnień. 

aforyzm
zebrał 32 fiszki • 15 lutego 2015, 21:06

Często w ero­tykach, między li­tera­mi, uk­ry­wa się samotność… 

aforyzm
zebrał 28 fiszek • 9 lutego 2015, 20:43

Dotykanie...

Pod kos­my­kami włosów
scho­wałaś emocje
od­kry­wam je cierpliwie
włos po włosie
pod drżący­mi palcami
często spot­kam uśmiech
czy to już miłość… 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 2 lutego 2015, 10:05

Ukryte emocje...

Tak bar­dzo pragnę cię przeczytać
jak ma­giczny wiersz
wczuć się w two­je myśli
li­ter­ka po literce
od­kryć między wersami
każdy dreszcz
do­tykać, pieścić, smakować
emocję i drżenie słów
unieś się wraz z tobą i opaść
na kar­tki biel
zna­leźć w to­bie cząstkę siebie
i być natchnieniem
za­mysłem
na ko­lej­ny wiersz… 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 29 stycznia 2015, 17:40

Wra­cając z piekła uza­leżnienia, zbyt szyb­ko człowiek chciałby stać się dla in­nych wszys­tko­wiedzącym aniołem… za­pomi­nając, że trzeźwość to tyl­ko jed­no skrzydło zaś dru­gie to pokora… 

aforyzm
zebrał 38 fiszek • 28 stycznia 2015, 13:54

Sa­mot­ność jest tą częścią ludzkiego życia w której nadzieja pisze wier­sze... niedokończone. 

aforyzm
zebrał 44 fiszki • 26 stycznia 2015, 19:28

Okruchy życia...

Codzien­nie upi­jam się winem
z cier­pkich wiśni
to wszys­tko na co mnie stać
pragnę zapomnieć
lecz w każdej odsłonie dnia
po­tykam się o ślady
tam­tych chwil, pamiątek
i miejsc
na­wet sta­ry wik­li­nowy fotel
pachnie tobą
w sieni zat­rzy­mał się czas
cisza, pus­tka i ja
nad ok­nem pająk wi­je ko­lejną sieć
da­je złudzenie
że nie jes­tem sam..
słucham sze­les­tu za­suszo­nych ziół
ale to tyl­ko wiatr
bez­czel­nie po­rusza nadzieją
cze­kam, choć wiem
że nie za­pukasz do moich drzwi
tęsknię...
wy­pijam ko­lej­ny łyk… 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 20 stycznia 2015, 17:51

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama