Seneka 18

921 tekstów – auto­rem jest Se­neka 18.

Ku pamięci...

Zes­trze­lili ptaka
rozpętała się afera
jed­ni zrzu­cają winę na drugich
to nie my, to oni
a jeszcze in­ni wieszczą
że ptak sam spadł
bo miał złama­ne skrzydło
ludzie po­wychodzi­li z chat
pędzą na szyję na łeb
jed­ni po ko­loro­we pióra na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 44 fiszki • 9 listopada 2014, 18:49

Piękny uśmiech może łączyć wie­cznie... tyl­ko, że ludzie zbyt często pragną żyć tyl­ko chwilą. 

aforyzm
zebrał 53 fiszki • 2 listopada 2014, 18:23

Są ta­kie gro­by do których ścieżki wy­dep­tu­je samotność... 

aforyzm
zebrał 63 fiszki • 1 listopada 2014, 12:55

Okruchy życia...

Na pożegnanie
dot­knęłaś moich ust
ka­załaś mil­czeć
gdy gasło two­je życie
od­pro­wadziłem cię
pocałunkiem
a gdy poczułem chłód
spanikowany
ścisnąłem two­je dłonie
wierząc, że swoim ciepłem
spra­wię, że wrócisz
bez­silny przyrzekłem sobie
że kiedyś cię odnajdę...
te­raz żyję
wspom­nieniami tam­tych dni
wto­piony w bez­sensowną bezdomność
ówczes­nych uczuć
cza­sem modlę się pokornie
niekiedy płaczę
a gdy ni­kogo już nie ma na cmentarzu
roz­ma­wiam z tobą
jak kiedyś
i wierzę
że każdy za­palo­ny znicz
właśnie tu i teraz
gdy klęczę
ma głębo­ki sens
by spot­kać cię kiedyś jeszcze raz... 

wiersz
zebrał 64 fiszki • 31 października 2014, 20:42

Cza­sem trud­no jest zro­zu­mieć sa­mot­ność człowieka, jest jak nieod­gad­niona ta­jem­ni­ca po­roz­rzu­ca­nych po noc­nym niebie gwiazd... ni­by mi­liony światełek, lecz tyl­ko niektóre złączo­ne są w sen­sowną całość... 

aforyzm
zebrał 48 fiszek • 30 października 2014, 17:20

Ona...

W każde słowo
mocą ba­biego la­ta, wpla­ta w literki
naj­piękniej­sze nit­ki swo­jej duszy
dum­na i wrażliwa
swój smu­tek ofiaro­wuje nocy
i tyl­ko sa­mot­ność gwiazd
ma wyłączność na widze­nie jej łez
żyje jak zra­niony ptak
samotna
lecz pełna wiary
że gdzieś tam is­tnieje lep­szy świat...
dla jed­nych jest aniołem
dla in­nych piękną, wrażliwą poetką
dla siebie sa­mej jednak
jest tyl­ko zwyczajną kobietą... 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 29 października 2014, 10:41

Niedorosła miłość...

Kochać, to często mieć w so­bie
od­ro­binę z dziec­ka
cza­sa­mi pragnąć na­pi­sać list
na lus­trze w łazien­ce
i cze­kać z utęsknieniem
na od­po­wiedź
lub cho­ciażby na mały znak
w pos­ta­ci kośla­we­go zna­ku ser­ca
po wielok­ropku...
kochać to być ra­dos­nym chwilą
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 49 fiszek • 26 października 2014, 13:08

Tam gdzie żegnamy
naj­wier­niej­sze przyjaźnie.
Cmen­tarz dla zwierząt.

Odtwórz 

haiku
zebrał 28 fiszek • 25 października 2014, 11:48

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Mo­je-Cy­taty.com, Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama